Dokumenty

Dokumenty

SHR
Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR
(28.5 kb)
SHR
Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
(25.5 kb)
SHR
Informácie k SHR
(25 kb)
Dane
Priznanie k dani za psa
(34 kb)
Dane
Poučenie
(27 kb)
Dane
Odhlásenie psa
(24 kb)
Stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
(48 kb)
Stavby
Žiadosť o vydanie povolenia odstránenia stavby
(38.5 kb)
Stavby
Žiadosť o vydanie súpisného čísla
(26.5 kb)
(125.35 kb)
(148.62 kb)
(364.48 kb)
Správne poplatky
vyberané podľa zákona 145/1995 Z.z. a nasl.
(231.8 kb)
(1440.86 kb)