Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Dňa 17.09.2018 dovolenka.

Dňa 18.09.2018 pracovníčka OcÚ je na školení.

Od 19.09.2018 do 26.09.2018 dovolenka.

Dokumenty

Dokumenty

SHR
Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR
(28.5 kb)
SHR
Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
(25.5 kb)
SHR
Informácie k SHR
(25 kb)
Dane
Priznanie k dani za psa
(34 kb)
Dane
Poučenie
(27 kb)
Dane
Odhlásenie psa
(24 kb)
Stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
(48 kb)
Stavby
Žiadosť o vydanie povolenia odstránenia stavby
(38.5 kb)
Stavby
Žiadosť o vydanie súpisného čísla
(26.5 kb)
(125.35 kb)
(148.62 kb)
(364.48 kb)
Správne poplatky
vyberané podľa zákona 145/1995 Z.z. a nasl.
(231.8 kb)
(1440.86 kb)