Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
170909 elektroinštalačné práce Martin Bujňák - KAMEL
626.00 €
170908 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
870.50 €
170907 vývoz objemného odpadu Brantner Nova s.r.o.
170.35 €
170906 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
175.98 €
170905 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170904 navijak - hasiči Prochoice s.r.o.
298.00 €
170903 oprava fasády CESTY MOSTY s.r.o.
8738.60 €
170902 rekonštrukcia oceľovej krytiny dom smútku CESTY MOSTY s.r.o.
4997.99 €
170901 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170809 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170808 školenie základná príprava strojníkov FLORIAN s.r.o.
75.00 €
170807 adaptér na naplňanie vakov - hasiči PUMPEG, s.r.o.
151.20 €
170806 všeobecný materiál - hasiči FLORIAN s.r.o.
2484.00 €
170805 oprava vozíka v dome smútku Tatiana Baricová
119.64 €
170804 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
135.90 €
170803 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170802 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
765.00 €
170801 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
554.96 €
170729 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
155.29 €
170728 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170727 oprava kanálu OcÚ, oprava tribúny TJ a.p. ERINI s.r.o.
1676.16 €
170726 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170725 vývoz objemného odpadu Brantner Nova s.r.o.
175.53 €
170724 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
578.00 €
170723 materiál na opravu budovy TJ a pod. STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
760.34 €
170722 všeobecný materiál - kanc.potreby Mária Kapallová - KAPAP
90.84 €
170721 občerstvenie Dni obce Emil Novysedlák - fy Lime
138.95 €
170720 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
170719 tlač letákov Marek Kriška - CompuArts
382.50 €
170718 odvoz VOK KO Brantner Nova s.r.o.
157.13 €
170717 zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Združenie obcí hornej Torysy
230.00 €
170716 4x mobilná toaleta Sanita a TECHNIKA s.r.o.
240.00 €
170715 prenájom stanu BAMIDA s.r.o.
530.40 €
170714 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
152.10 €
170713 prenájom priestorov pri príležitosti ,,Dňa obce" Hotel Mladosť Lipany
270.00 €
170712 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170711 stav. materiál STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
184.87 €
170710 kovotlač LIM PO, s.r.o.
137.40 €
170709 prenájom drevených stánkov Mesto Lipany
21.00 €
170708 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170707 elektromontážne práce Hrabčák Ladislav
421.99 €
170706 prac. odev JSM INVEST, s.r.o.
70.90 €
170705 prac. odev JSM INVEST, s.r.o.
449.42 €
170704 vystúpenie kolektívu Čavargošov OZ -Tvoriví umelci Šariša
800.00 €
170703 ozvučenie folklórnych slávností Grand Sound s.r.o.
800.00 €
170702 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170701 internet LiveNET services s.r.o.
99.60 €
170613 odvoz TKO Brantner Nova s.r.o.
569.97 €
170612 kontrola hasiacich prístrojov Vladimír Janoš REHAP
127.44 €
170611 Bezpečnostný projekt Richard Krajčík
100.00 €
170610 stravné Základná škola s materskou školou
24.30 €
170609 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
26.72 €
170608 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170607 mot. krovinorez Ján Mrug
357.10 €
170606 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
170605 dunajský okruhliak J&T Garden s.r.o.
424.00 €
170604 prenájom drevených stánkov Mesto Lipany
6.00 €
170603 drevorezba pre novokňaza Jaroslav Bujňák
400.00 €
170602 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170601 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1537.98 €
170520 stravné Základná škola s materskou školou
24.30 €
170519 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
155.29 €
170518 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
145.64 €
170517 vývoz objemného odpadu Brantner Nova s.r.o.
36.64 €
170516 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170515 odvoz TKO Brantner Nova s.r.o.
575.14 €
170514 prehliadky plynových zariadení Stanislav Slaninka
146.34 €
170513 zneškodnenie NO Brantner Nova s.r.o.
39.84 €
170512 motorová kosačka Ján Mrug
489.00 €
170511 údržba kosačky Ján Mrug
78.55 €
170510 úprava spevnenej plochy a oplotenie cintorína STAMONES, s.r.o.
23400.00 €
170509 zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
141.45 €
170508 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
210.89 €
170507 dodávka reziva PIL-tel, s.r.o.
475.20 €
170506 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170505 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
147.37 €
170504 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
472.00 €
170503 cateringová služba Peter Sontag
79.50 €
170502 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
170501 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170415 projekt Bicyklom za hranice ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
271.32 €
170414 reprez. predmety LIM PO, s.r.o.
459.40 €
170413 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
593.55 €
170412 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170411 stravné Základná škola s materskou školou
17.55 €
170410 všeobecný materiál - kanc.potreby Mária Kapallová - KAPAP
118.80 €
170409 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170408 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
259.61 €
170407 verejné obstarávanie cintorín ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
350.00 €
170406 vodoinštalatérske práce na dome smútku Peter Kaperák
702.00 €
170405 šenvižské noviny- tlač PE-PRESS, s.r.o.
256.00 €
170404 preddavok ,,Bicyklom aj za hranice" ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
1006.96 €
170403 rozbor vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva
99.00 €
170402 projektová dokumentácia stavby ,,Krásna Lúka, úprava spevnenej plochy a oplotenia pri cintoríne 4road DS s.r.o.
270.00 €
170401 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170316 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
570.52 €
170315 fixné náklady pri zhodnocovaní BRO Združenie obcí hornej Torysy
87.54 €
170314 stravné Základná škola s materskou školou
18.90 €
170313 koordinácia aktivít RZ ZOHT Združenie obcí hornej Torysy
46.60 €
170312 členské ZOHT ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
706.00 €
170311 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170310 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
702.60 €
170309 odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov SLOVGRAM
38.50 €
170308 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
20.44 €
170307 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
170306 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
280.86 €
170305 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
-45.79 €
170304 prekládka a napojenie kamery RIMI-Security s.r.o.
497.02 €
170303 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170302 knihy Víťazoslav Fischer
66.50 €
170301 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170211 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
564.75 €
170210 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170209 webová stránka webex media
0.00 €
170208 stravné Základná škola s materskou školou
20.25 €
170207 update programového vybavenia agendy OcÚ Ifosoft
182.40 €
170206 prístup smernice Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
0.00 €
170205 doplnky ku klávesom HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.
250.00 €
170204 servisný zásah MK hlas, s.r.o.
36.00 €
170124 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
393.46 €
1701223 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
158.28 €
5100260197 elektrina Innogy Slovensko s.r.o.
403.07 €
160178 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
18072016 poplatok za vedenie účtu CP Prima banka
49.31 €
8792071734 telefón Slovak Telecom
36.59 €
1031604338 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
598.16 €
16058 registratúrny denník L.Borzi - FVCC
45.00 €
170122 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
910.75 €
170121 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
170203 mikrofón MK hlas, s.r.o.
48.98 €
170202 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
170201 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1144.00 €
170120 stravné Základná škola s materskou školou
17.55 €
170119 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
170118 telefón Slovak Telecom
33.98 €
170117 servisné poplatky CLEERIO s.r.o.
200.50 €
170116 kancelárske a čistiace potreby Mária Kapallová - KAPAP
78.68 €
170115 update programového vybavenia mzdy Ifosoft
74.64 €
170114 nájom časti pozemku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
134.50 €
170113 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
170112 vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne Mesto Lipany
316.60 €
170111 hlasenie kvality vyčistených odpadových vôd EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
170110 audítorske služby Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
170109 oprava svietidiel, vianočná výzdoba montár, demontáž Martin Bujňák - KAMEL
897.95 €
170108 núdzové osvetlenie Dom smútku Martin Bujňák - KAMEL
179.72 €
170107 elektrina Innogy Slovensko s.r.o.
369.40 €
170106 doména www.krasnaluka.saris.eu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
170105 hasiace prístroje KODRETA ŠTEFANOV s.r.o.
127.44 €
170104 elektrina Innogy Slovensko s.r.o.
216.40 €
170103 internet LiveNET services s.r.o.
99.60 €
170102 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1003.60 €
170101 projektová dokumentácua PBS - Dom smútku Ing. Beáta Hriňáková
240.00 €
2016064 práce na stavbe Krásna Lúka oprava poškodených asfaltov CBR s.r.o.
9955.42 €
2121952954 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
40.87 €
2016168 tlač občasníka PE-PRESS, s.r.o.
256.00 €
22482016 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
201612 členské Združenie EUROVELO 11
20.00 €
20160044 stravné Základná škola s materskou školou
17.55 €
2016201 Deň samosprávy ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
28.96 €
16087 motorová píla Ján Mrug
557.40 €
160135 zber a odvoz použitého oleja ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
2052016 ochrans prírody a krajiny Mesto Lipany
11.54 €
1031604074 objemný odpad Brantner Nova s.r.o.
37.79 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
20160039 stravné Základná škola s materskou školou
20.25 €
5100260197 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
353.47 €
2862016 znalecký posudok Ing. Pavol Maťufka
286.00 €
622016 výroba a montáž oceľových konštrukcií . nosná montáž mosta, zábradlia, prerábanie existujúceho zábradlia KOVSTAV
3180.00 €
612016 oprava - segnerove koleso KOVSTAV
945.60 €
6791125968 telefón Slovak Telecom
33.98 €
161420 kamenivo HT SH s.r.o.
175.01 €
9482016 stolové kalendáre LIM PO, s.r.o.
79.50 €
1031603759 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
589.52 €
1031603745 nebezpečný odpad - vývoz Brantner Nova s.r.o.
33.90 €
10160005 revízie - eletrina OcÚ, Dom nádeje, bleskozvod ESMI elektro s.r.o.
695.00 €
10160004 vianočné výzdoby ESMI elektro s.r.o.
995.00 €
042016 oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL
727.00 €
052016 elektroinštalačné práce pri oprave obecného rozhlasu Martin Bujňák - KAMEL
870.70 €
161104 vypraco vanie projekto vej dokumentácie ,,Tržnica" Ateliér Sýkora a spol.
1800.00 €
161105 vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Detské ihrisko" Ateliér Sýkora a spol.
1800.00 €
5166190 nádoba na posyp AB-STORE s.r.o.
301.73 €
1611015 údržba prenosného ozvučenia MK hlas, s.r.o.
70.00 €
16403 kamerová prehliadka kanalizácie Ekosvip spol. r.o.
173.75 €
1031603708 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
156.55 €
5100260197 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
310.69 €
20161795 vianočné výzdoby IN kom, spol. s.r.o.
1562.17 €
160350 obrubníky,cement a.p. STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
30.61 €
10160333 slovakregion.sk - prezentácia obce Peter Jurík - LISA
27.88 €
2250003206 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
715.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
161373 kamenivo HT SH s.r.o.
181.44 €
20162747 kancelárske potreby Mária Kapallová - KAPAP
85.86 €
20160034 stravné Základná škola s materskou školou
20.25 €
8790191276 telefón Slovak Telecom
33.98 €
16074 údržba kosačky, el. nožnice, aku skrutkovač Ján Mrug
414.40 €
1031603391 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
566.48 €
18162016 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
1112016 exteriérový informaný baner ADIN s.r.o.
180.00 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
226.60 €
2016158 náklady pri zhodnocovaní biolog. rozlož. odpadov ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
285.60 €
1031603271 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
153.68 €
1792016 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
20160028 stravné Základná škola s materskou školou
20.25 €
3016371635 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
2020.85 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
9789256860 telefón Slovak Telecom
33.98 €
1031603002 odvoz TKO Brantner Nova s.r.o.
610.85 €
160305 obrubníky,cement a.p. STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
233.44 €
2016080 výfrez CBR s.r.o.
986.76 €
2016088 výfrez CBR s.r.o.
545.33 €
2121634644 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
45.59 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
169.58 €
20160017 stravné Základná škola s materskou školou
22.95 €
162016 verejné obstarávanie Tržnica ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
20160909 kontajnery FEREX. s.r.o.
595.68 €
20160006 Krásna Lúka - úprava svahu STAMONES, s.r.o.
11929.24 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
185.94 €
201610 vodoinštalatérske práce Peter Kaperák
311.00 €
262016 Krásna Lúka - úprava svahu - vypracovanie súťažných podkladov ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
350.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
992016 revízia hasiacich prístrojov Vladimír Janoš REHAP
52.23 €
3788325956 telefón Slovak Telecom
33.98 €
160252 stav. materiál STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
53.35 €
1031602559 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
910.77 €
20160006 geotetické práce Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián
300.00 €
201607 práce a materiál - Dom nádeje Peter Kaperák
701.00 €
20160005 geotetické práce Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián
160.00 €
2016065 práce na diele ,,Krásna Lúka - úprava poškodených asfaltov" CBR s.r.o.
1397.76 €
1490002016 spracovanie rozpočtu ,,Krásna Lúka-úprava svaahu" Ing. František Ondrej
40.00 €
136120156 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
147.17 €
1640630 prac. odev hasiči PROMETEUS-SL s.r.o.
1125.82 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
2250003206 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
715.00 €
3016371263 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1401.56 €
9787395455 telefón Slovak Telecom
33.98 €
1031602195 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
610.81 €
160208 stav. materiál STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
174.38 €
1610412 zam. dlažba - chodník dole na moste STAV - MAJO s.r.o.
96.16 €
20160704 parková lavička 4 ks Alena Danišová - Sunny
660.00 €
2016140 spolufinancovanie projektu ,,Bicyklom za hranice" Združenie obcí hornej Torysy
193.49 €
022016 bio medovka Markus BIOAPIS-SK VČELIA FARMA
120.00 €
16239 kôš na odpadky SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
54.48 €
1282016 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
252016 catering SLK - Catering, s.r.o.
128.00 €
201060148 betón LIBET, s.r.o.
85.08 €
1031602159 nakladanie s triedeným odpadom Brantner Nova s.r.o.
256.63 €
1031602128 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
311.96 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
161.81 €
512016 verejné obstarávanie oprava poškodcených asfaltov ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
400.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
16101582 internet LiveNET services s.r.o.
99.60 €
03016 geometrický plán Geograf Lipany s.r.o.
180.00 €
20160023 stravné Základná škola s materskou školou
24.30 €
412016 preprava železnej konštrukcie Miroslav Kaščák
115.20 €
5786467742 telefón Slovak Telecom
30.98 €
20161687 kancelárske potreby Mária Kapallová - KAPAP
89.06 €
1031601903 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
602.77 €
172/2016 prac. odev GOLITEX s.r.o.
52.80 €
16010 bilancia skrývky ornice Ing. Júlia Zajoncová
60.00 €
2121229646 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
37.73 €
09642016 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
2016060 nerezová lavička PLAYSYSTEM s.r.o.
430.56 €
1031601758 nakladanie s triedeným odpadom Brantner Nova s.r.o.
254.89 €
1031601769 vývoz objemného odpadu Brantner Nova s.r.o.
61.36 €
6785533975 telefón Slovak Telecom
30.98 €
3016370942 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1289.29 €
52016 drevorezba obrazu Jaroslav Bujňák
200.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
1031601468 odvoz TKO Brantner Nova s.r.o.
575.70 €
2016110 pracovná cesta zástupcov samposprávy RZ ZMOS ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
121.00 €
20160004 projektová dokumentácia stavby Krásna Lúka - kanalizácia Ing. Marián Pekarovič
700.00 €
160109 stav. materiál STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
281.66 €
1031601377 nebezpečný odpad Brantner Nova s.r.o.
46.18 €
1292016 prac. odev GOLITEX s.r.o.
393.76 €
2016060 obecný občasník PE-PRESS, s.r.o.
75.00 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
188.11 €
1031601319 nakladanie s triedeným odpadom Brantner Nova s.r.o.
323.86 €
20160014 režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
21.60 €
27 všeobecný materiál požiarnici Miroslav Kaščák
534.00 €
20160023 kancelárske potreby PP COMP s.r.o.
95.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
2250003206 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
715.00 €
8784606894 telefón Slovak Telecom
30.98 €
1031601097 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
611.96 €
161084 kamenivo HT SH s.r.o.
261.77 €
812016 Deň učiteľov Mesto Lipany
71.50 €
20160336 reprezentačné LIM PO, s.r.o.
153.00 €
132016 verejné obstarávanie ,,Detské ihrisko" ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
160698 pneumatiky - hasičské auto Ing. Dušan Čanky - GUMEX Slovakia
874.18 €
962016 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
163079 vzorové dokumenty Odpadový hospodár, s.r.o.
60.00 €
3016911974 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1254.23 €
15042016 odborná skúška plynového zariadenia Stanislav Slaninka
142.21 €
1605867 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
38.50 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
2290113068 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
248.95 €
20160009 režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
21.60 €
8783678328 telefón Slovak Telecom
30.98 €
16016 oprava frézy Ján Mrug
214.00 €
1031600970 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
160.01 €
1031600748 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
986.54 €
04142016 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
2120915838 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
42.44 €
20160824 všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
116.94 €
160188 čistiace BRISTON s.r.o.
112.00 €
2250003206 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
-12.02 €
20160277 reprezentačné LIM PO, s.r.o.
445.90 €
20160005 režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
16.20 €
162703118 update prog. vyb. agendy obecného úradu Ifosoft
222.00 €
20160246 vlajky LIM PO, s.r.o.
79.20 €
16100636 ruter LiveNET services s.r.o.
40.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
301690850 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
78.19 €
27827523812 telefón Slovak Telecom
35.38 €
442016 knihy Víťazoslav Fischer
44.50 €
1031600402 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
673.35 €
160204 všeob. služby BriS Prešov, s.r.o.
100.00 €
0542016 publikácia Účtovné súvsťažnosti Regionálne vzdelávacie centrum
25.00 €
20160394 všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
20160392 všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
117.24 €
022016 verejné obstarávanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
01102016 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
2250003206 elektrina Innogy Slovensko s.r.o.
1397.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
2016075 servisný poplatok CLEERIO s.r.o.
240.00 €
0781831529 telefón Slovak Telecom
28.82 €
20160001 stravné Základná škola s materskou školou
16.20 €
160013 všeobecný materiál STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
28.00 €
2016080 biol. roz. odpad - zhodnocovanie Združenie obcí hornej Torysy
83.54 €
322016 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
317.25 €
1031600032 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
693.21 €
2016011 členský príspevok ZOHT ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
714.00 €
122016 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
2.54 €
415160026 nájom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
134.50 €
2016036 koordinácia aktivít RZ Horná Torysa ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
47.12 €
162701551 update prog.vyb. MZDY Ifosoft
74.64 €
23402015 hlásenie kvality vyčistených odp. vôd EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
160156 poplatok za doménu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
20160002 rozpočet - rekonštrukcia miestnych komunikácií KAPAR s.r.o.
480.00 €
20150688 webstránka WEBEX MEDIA, s.r.o.
144.00 €
3016900476 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
962.40 €
1610002 internet LiveNET services s.r.o.
99.60 €
2250003206 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
442.37 €
201512 členský príspevok Združenie EUROVELO 11
20.00 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
70.73 €
1031503984 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
161.16 €
1031503793 odvoz komunálny odpad Brantner Nova s.r.o.
699.26 €
4780917206 telefón Slovak Telecom
24.65 €
2120696149 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
1.57 €
2015190 práce mobilného zar. - biol.odpad Združenie obcí hornej Torysy
120.63 €
20150008 vytýčenie parcely KNE 755 Geodetická kancelária- Ing. Marián Kovalčík
312.00 €
0150310 materiál STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
706.12 €
2120695772 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
18.86 €
10150043 režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
18.90 €
27742015 vedenie účtu majiteľa CP Prima banka
44.63 €
2015206 zhodnocovanie bilogického odpadu Združenie obcí hornej Torysy
127.38 €
10150038 režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
24.30 €
2015514 ortofotomapa CLEERIO s.r.o.
432.00 €
150080 el. káble DHZ GLAstav s.r.o.
190.08 €
21102015 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
9780004341 telefón Slovak Telecom
24.72 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
20150891 kalendáre LIM PO, s.r.o.
77.80 €
201548 oprava svietidiel Martin Bujňák - KAMEL
1454.85 €
1031503425 nebezpečný odpad Brantner Nova s.r.o.
54.92 €
20152918 všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
86.95 €
1031503353 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
694.66 €
1512015 cateringová služba Peter Sontag
79.50 €
15011 audit účtovnej závierky Inmg. Vladimír Andraščík
550.00 €
150044 naklafanie a osadenie altánku Bartolomej Smetana
240.00 €
151396 kamenivo HT SH s.r.o.
236.86 €
2015169 podujatie Deň samosprávy ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
30.76 €
10150033 stravné Základná škola s materskou školou
18.90 €
840970123 zákony 2016 Poradca s.r.o.
79.76 €
2250003206 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
20150930 kvalifikovaný systémový certifikát Disig, a.s.
103.20 €
150256 cement STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
61.92 €
6779095292 telefón Slovak Telecom
28.72 €
3059037206 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
739.20 €
10150519 informačný portál Peter Jurík - LISA
27.88 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
1031503052 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
716.81 €
1952015 príspevok pre spoločné úradovne Mesto Lipany
289.50 €
10150029 stravné Základná škola s materskou školou
21.60 €
16852015 technologický servic ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
7778108756 telefón Slovak Telecom
28.66 €
1031502939 vývoz veľkoobjebový kontajner Brantner Nova s.r.o.
275.18 €
1031502761 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
1015.04 €
2120378543 vodné,stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
78.60 €
201539 montáž svietidiel Martin Bujňák - KAMEL
392.04 €
201540 oprava svietidiel Martin Bujňák - KAMEL
115.90 €
40-150038 prenájom telocvične Stredná odborná škola
260.00 €
20152165 všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
52.85 €
8777161717 telefón Slovak Telecom
35.03 €
3010029163 zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
462015 drobný materiál, armatúry KOVSTAV
354.00 €
402015 materiál KOVSTAV
1197.60 €
3059029989 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
810.60 €
972015 verejné obstarávanie Kučmanovský potok LEDAS, s.r.o.
1140.00 €
1031502280 vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
725.45 €
182015 inštalácia rozvádzača verejného osvetlenia Hrabčák Ladislav
360.00 €
1031502187 odvoz komunálny odpad Brantner Nova s.r.o.
147.37 €
3059026059 Fakturácia za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
847.20 €
3010029163 Fakturácia zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
0776210636 Fakturácia za služby pevnej siete Slovak Telecom
28.14 €
2250003206 Fakturácia elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
1292015 Fakturácia knihy Víťazoslav Fischer
45.50 €
15002110 Fakturácia Internet LiveNET services s.r.o.
99.60 €
3010029163 Fakturácia za zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
20151596 Fakturácia za kancelárske pomocky Mária Kapallová - KAPAP
34.42 €
3258001438 Fakturácia za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
918.00 €
152707465 Fakturácia za vyb. mzdy a štatistiky Ifosoft
28.92 €
15039 Fakturácia za technologický servis Ján Mrug
104.60 €
04072015 Fakturácia za vystúpenie FS Šarišan Zväz záujmových združení
1200.00 €
3053571087 Fakturácia stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
918.00 €
882015 Vystúpenie folklorného súboru Mestské kultúrne stredisko
350.00 €
79/2015 Fakturácia za Catering službu Peter Sontag
196.00 €
15060129 Fakturácia za výrobu a tlač Cofin, a.s.
171.00 €
15070011 Fakturácia za výrobu a tlač baner Cofin, a.s.
156.00 €
9775257529 Fakturácia za služby pevnej siete Slovak Telecom
29.75 €
135/2015 Fakturácia za umiestnenie pútača Mesto Lipany
17.00 €
1130/2015 Fakturácia za technologický servis EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
FO150133 Fakturácia za pracovné prostriedky STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
1026.17 €
1031501986 Fakturácia za odvoz Brantner Nova s.r.o.
672.19 €
FO150132 Fakturácia za pracovné prostriedky STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
163.68 €
1512015 Fakturácia spol. úradovne 3.štvrťrok 2015 Mesto Lipany
289.50 €
51500489 Almanach obce 2015 DATATRADE s.r.o
28.60 €
5200010147 Fakturácia zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
0837/2015 Fakturácia ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
3053570914 Fakturácia za produkty DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
777.60 €
151135 Fakturácia za dodávku kameniva HT SH s.r.o.
311.84 €
1031501530 Fakturácia odpad Brantner Nova s.r.o.
146.21 €
10150026 Režijné náklady stravného Základná škola s materskou školou
116.10 €
10150027 Stravné lístky Základná škola s materskou školou
25.80 €
10150028 Režijné náklady stravného Základná škola s materskou školou
17.55 €
1017282801 Fakturácia pevná sieť Slovak Telecom
25.62 €
2119969897 Fakturácia vodárenská spoločnosť Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
69.17 €
125/2015 Fakturácia drevených stánkov Mesto Lipany
21.00 €
00053/2015 Fakturácia za vyhotovenie bezpečného projektu Richard Krajčík
145.00 €
150057 Fakturácia erbu obce JSM INVEST, s.r.o.
37.80 €
1031501683 Fakturácia odpad Brantner Nova s.r.o.
694.65 €
1031501359 Fakturácia odpad Brantner Nova s.r.o.
679.97 €
10150018 Režijné náklady stravného Základná škola s materskou školou
83.70 €
10150017 Režijné náklady stravného Základná škola s materskou školou
18.90 €
10150019 Fakturácia za mesiac 5/2015 strava Základná škola s materskou školou
18.60 €
2015102 Fakturácia za pracovnú cestu zástupcov Združenie obcí hornej Torysy
129.00 €
5200010147 Fakturácia zemný plyn Východoslovenská energetika a.s.
143.00 €
510260197 Fakturácia elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
150039 Fakturácia pracovné oblečenie JSM INVEST, s.r.o.
362.95 €
1031501251 Fakturácia odvoz nebezpečných odpadov Brantner Nova s.r.o.
69.80 €
104/2015 Re fond na podujatie učiteľov regionu Mesto Lipany
100.00 €
151085 Fakturácia za dodávku kameniva HT SH s.r.o.
172.52 €
104/2015 Fakturácia nákladov na podujatie Mesto Lipany
100.00 €
1031501251 Fakturácia odpad Brantner Nova s.r.o.
69.80 €
150039 Fakturácia pracovné oblečenie JSM INVEST, s.r.o.
362.95 €
5100260197 Fakturácia elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
5200010147 Fakturácia zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
3259002804 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
464.40 €
5200010147 Fakturácia zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
5772429244 Fakturácia za služby pevnej siete Slovak Telecom
28.10 €
1031500761 Fakturácia o zbere odpadu Brantner Nova s.r.o.
989.42 €
20150962 Fakturácia za kancelárska pomocky Mária Kapallová - KAPAP
84.19 €
15011 Fakturácia pracovných strojov Ján Mrug
665.30 €
2015161 Daňový modul CLEERIO s.r.o.
300.00 €
86/2015 Fakturácia za príspevok Mesto Lipany
289.50 €
0526/2015 Fakturácia za technologický servis ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
20150080 Fakturácia betón LIBET, s.r.o.
31.74 €
10150013 Režijné náklady stravného Základná škola s materskou školou
17.55 €
13042015 Faktúra za prehliadku plynového zariadenia Stanislav Slaninka
129.56 €
0773354605 Fakturácia za služby pevnej siete Slovak Telecom
26.11 €
1031501003 Fakturácia o prenájme apríl 2015 Brantner Nova s.r.o.
714.79 €
10150009 Režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
21.60 €
2119733877 Vyučtovanie vodné a stočné Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
12.58 €
20150195 Obraz prezidenta SR ramovaní LIM PO, s.r.o.
59.00 €
1505744 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom technického zariadenia SLOVGRAM
33.50 €
20150688 Splátkový kalendár WEBEX MEDIA, s.r.o.
120.00 €
150688 Zriadenie webovej aplikácie webex media
348.00 €
4/2015 Prevedená dodavka, montáž a oprava elektroinštalácie Ján Baňas SIXI
659.44 €
2015070 Servisné poplatky CLEERIO s.r.o.
600.00 €
1031500369 Fakturácia za mesiac február Brantner Nova s.r.o.
683.14 €
4480273393 Fakturácia zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
5771474094 Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telecom
25.66 €
10150005 Režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
12.15 €
08/2015/MK Vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §9 ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
500.00 €
01022015 akrine na šanóny Matia Ján - El-Stol.
750.00 €
152702288 Update programu agendy OcÚ Ifosoft
222.00 €
0117/2015 technologický servis ČOV Innogy Slovensko s.r.o.
235.90 €
2250003206 faktúra za elektrinu Innogy Slovensko s.r.o.
1292.00 €
3010029163 Faktúra za zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
32/2015 spoločné úradovne Mesto Lipany
289.50 €
20150122 vlajky LIM PO, s.r.o.
26.10 €
4770499686 telekomunikačné služby Slovak Telecom
26.26 €
3059004899 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
538.80 €
150204 Správa programov IFOSOFT 2015 BriS Prešov, s.r.o.
100.00 €
2015036 Fixné náklady pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov mobilným zariadením. Združenie obcí hornej Torysy
83.19 €
2015011 Členský príspevok pre ZOHT Združenie obcí hornej Torysy
711.00 €
2015061 Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa Združenie obcí hornej Torysy
46.93 €
10150001 Režijné náklady k stravnému Základná škola s materskou školou
16.20 €
92015 Vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne za rok 2014 Mesto Lipany
15.25 €
1031500031 Vývoz TKO Brantner Nova s.r.o.
723.39 €
23792014 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
415150037 Faktúra za nájom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
134.50 €
152701416 Update programového vybavenia Mzdy Ifosoft
43.92 €
0132015 Publikácia ,,Miestna samospráva" Regionálne vzdelávacie centrum
10.45 €
022015 Kontrola formálnej stránky projektu - žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie RamontBuilding, s.r.o.
450.00 €
20152109 Faktúra za tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
43.78 €
VH/15/0199 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
3010029163 Faktúra za zemný plyn Innogy Slovensko s.r.o.
-640.03 €
20150132 Všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
58.14 €
2250003206 Faktúra za elektrinu - finančné vysporiadanie Východoslovenská energetika a.s.
-398.89 €
20150131 Všeobecný materiál Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
2015/02 Výkopové práce pri čistení kalovej nádrže Martin Bujňák - KAMEL
99.00 €
2015/07 Materiál a elektoinštalačné práce- vianočná výzdoba, oprava sdvietidiel Martin Bujňák - KAMEL
261.40 €
3059001153 Faktúra za odber stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
372.00 €
(132.71 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(711.93 kb)
(634.08 kb)
(630.46 kb)
(660.03 kb)
(494.07 kb)
(851.5 kb)
(38.91 kb)
(38.21 kb)
(979.49 kb)
(206.2 kb)
(26.72 kb)
(167.36 kb)
(164.54 kb)
(25.37 kb)
(24.65 kb)
(25.2 kb)
(24.04 kb)
(24.19 kb)
(26.91 kb)
(24.34 kb)
(23.21 kb)
(25.16 kb)
(23.72 kb)
(25.02 kb)
(26.14 kb)
(24.08 kb)
(24.27 kb)
(24.14 kb)
(25.36 kb)
(26.4 kb)
(27.03 kb)
(26.1 kb)
(53.77 kb)
(25.74 kb)
(23.57 kb)
(26.12 kb)
(25.49 kb)