Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

V dňoch 12-13.7.2018 ( štvrtok, piatok) obecný úrad bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

FK Javorina Krásna Lúka

Vážení občania, milí priatelia,

iste ste si mnohí prečítali príspevky o žiackom futbale v Krásnej Lúke vo vianočnom obecnom občasníku ŠENVIZSKE NOVINY. Vďaka obetavým aktivistom mladší žiaci hrajú futbal v kategórii U13. Na chod prispieva zo svojho rozpočtu obec, ale budeme radi, keď pribudnú financie aj z iných zdrojov. Keďže sa v tomto období robí zúčtovanie a uzávierky roka 2017, dovoľujeme si pri tejto príležitosti osloviť zamestnancov, živnostníkov, obchodné spoločnosti, aby darovali nášmu futbalu 2% z podielu zaplatenej dane. Darovanie možno urobiť prostredníctvom OZ Šenviž, keďže toto je zaregistrované ako prijímateľ dvoch percent z dane. Všetky prostriedky, ktoré darujete, budú využité na chod  žiackeho futbalu.

Postup darovania 2% je nasledovný: zamestnanci si vyžiadajú od zamestnávateľa POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE pre účely darovania 2% za rok 2017, stiahnu si z obecnej stránky www.krasnaluka.sk (Hlavné menu: Život v obci - FK Javorina) VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE, ktoré vypíšu, podpíšu a odovzdajú do 30.4.2018 na hociktorý daňový úrad. Živnostníci a obchodné spoločnosti výšku darovanej dane a údaje o občianskom združení ŠENVIŽ uvedú vo svojom daňovom priznaní. Ak niekto v roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť v nejakej neziskovke, tak môže darovať 3%. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priloží k Vyhláseniu alebo k daňovému priznaniu. Kto si nebude vedieť s týmto postupom rady, môže sa obrátiť na Ing. Jána Štiebera, mail: jan.stieber@gmail.com, tel. 0903966371.

Údaje pre vyplnenie tlačiva: IČO 37944231, OZ, ŠENVIŽ, 08273 Krásna Lúka 166.

Tlačivo ja na stránke obce v časti aktuality. ( http://www.krasnaluka.sk/-aktuality )

Na záver zacitujem z príspevku Jožka Kušníra v obecnom občasníku: Futbal vnímame predovšetkým ako prostriedok k tomu, aby sme mládež viedli k pohybu, k súťaživosti, k rozvoju telesného i duševného zdravia a k základným morálnym hodnotám ako je priateľstvo, rešpektovanie súpera, pravidiel a princípu fair-play.

Srdečná vďaka všetkým za podporu žiackeho futbalu v Krásnej Lúke.