Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Dňa 17.09.2018 dovolenka.

Dňa 18.09.2018 pracovníčka OcÚ je na školení.

Od 19.09.2018 do 26.09.2018 dovolenka.

Obec

Symboly obce Krásna Lúka

ERB VLAJKA PEČAŤ z r. 1787

Historický symbol obce Krásna Lúka poznáme podľa odtlačku pečatidla z r. 1787.

Erb obce má túto podobu: v červenom štíte na zelenej pažiti je doprava otočený striebroodetý oráč v zlatom klobúku a zlatých topánkach, držiaci rukoväte zlatého pluhu s kolieskom a so striebornými radlicami.

Znamenie je vložené do doluzaobleného tzv. neskorogotického alebo tiež španielskeho heraldického štítu. V zmysle heraldickej konvencie je možné podľa potreby zamieňať zlatú farbu žltou a striebornú farbu bielou, pričom vždy sa popisuje ako zlatá a strieborná.

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, zelenej, červenej, žltej, bielej, žltej, červenej, zelenej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom KRÁSNA LÚKA. Pečať má priemer 35 mm.

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR K-132/2009.