Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Dňa 17.09.2018 dovolenka.

Dňa 18.09.2018 pracovníčka OcÚ je na školení.

Od 19.09.2018 do 26.09.2018 dovolenka.

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Krásna Lúka
Krásna Lúka 138
082 73 Šarišské Dravce

Telefón: 051 / 459 72 37 
E-mail: oukrasnaluka@centrum.sk

Starosta: Štefan Bujňák

Zástupca:  Ing. Jana Grejták Kandráčová

Zamestnanci obce: Mgr. Mária Bujňáková

Poslanci OZ:

Ing. Dušan Matija
Ing. Jana Grejták Kandráčová
Ing. Ján Štieber
Vladimír Bača
Ing. Jozef Novýsedlák
Peter Kandráč
Ing. Marcela Bujňáková

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku:

 • Ing. Jozef Novýsedlák
 • Vladimír Bača
 • Ing. Marcela Bujňáková

  

Komisia pre mládež, kultúru, šport a školstvo:

 • Ing. Dušan Matija
 • Ing. Jana Grejták Kandráčová
 • Ing. Ján Štieber

Komisia pre výstavbu a rozvoj:

 • Peter Kandráč
 • Ing. Anton Bujňák
 • Štefan Kušnír

Obecná rada:

 • Ing. Jana Grejták Kandráčová
 • Ing. Ján Štieber