Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Dňa 17.09.2018 dovolenka.

Dňa 18.09.2018 pracovníčka OcÚ je na školení.

Od 19.09.2018 do 26.09.2018 dovolenka.

Včelári,Farmári

POZVÁNKA – ZO SZV Krásna Lúka Slovenský zväz včelárov v Krásnej Lúke v spolupráci s Občianskym združením Šenviž Vás pozýva na púť včelárov na ŠENVIŽSKÚ KALVÁRIU.

Dátum: 11.10.2016 (nedeľa) Čas: 14,00 hod.

Miesto: Krásna Lúka, zraz pri kostole

Program: 1. Krížová cesta na Šenvižskú kalváriu 2. Ochutnávka medu, medoviny, posedenie pri medových koláčoch

Na púť pozývame včelárov so svojimi rodinami, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle. Púť sa uskutoční za každého počasia.

Mgr. Peter Štieber, v.r. Vendelín Smetana, v.r. predseda ZO SZV tajomník ZO SZV