Včelári,Farmári

POZVÁNKA – ZO SZV Krásna Lúka Slovenský zväz včelárov v Krásnej Lúke v spolupráci s Občianskym združením Šenviž Vás pozýva na púť včelárov na ŠENVIŽSKÚ KALVÁRIU.

Dátum: 11.10.2016 (nedeľa) Čas: 14,00 hod.

Miesto: Krásna Lúka, zraz pri kostole

Program: 1. Krížová cesta na Šenvižskú kalváriu 2. Ochutnávka medu, medoviny, posedenie pri medových koláčoch

Na púť pozývame včelárov so svojimi rodinami, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle. Púť sa uskutoční za každého počasia.

Mgr. Peter Štieber, v.r. Vendelín Smetana, v.r. predseda ZO SZV tajomník ZO SZV