Všeobecné informácie

Výsledky volieb v obci Krásna Lúka:

Voľba predsedu:

1. František Bednár     5 platných hlasov

2. Ján Garaj                  10 platných hlasov

3. Pasvol Gašper          2 platné hlasy

4. Andrej Gmitter           3 platné hlasy

5. Peter Chudík             61 platných hlasov

6. Milan Majerský         95 platných hlasov

7. Eduard Markovič       1 platný hlas

8. Jozef Mihalčin           0

9. František Oľha         1 platný hlas

10. Miroslav Škvarek   1 platný hlas

11. Milan Šteiner           1 platný hlas

12. Jozef Šváč               1 platný hlas   

Voľba poslancov:

1. Juraj Adam              3 platné hlasy                                             17. Miloš Kožuško     11 platných hlasov

2. Ján Baňas              19 platných hlasov                                      18. Jozef Križalkovič  48 platných hlasov

3. ĽubošGernát          10 platných hlasov                                      19. Martin Matuš        29 platných hlasov

4. Miroslav Čekan      11 platných hlasov                                       20. Daniel Mikolaj    4 platné hlasy

5,. Ján Fekiač              30 platných hlasov                                      21. Tomáš Miščík    11 platných hlasov

6. Zuzana Haraxim      6 platných hlasov                                       22. Mária Mizeráková  4 platné hlasy

7. Katarína Heredošová   36 platných hlasov                               23. Peter Molčan       11 platných hlasov

8. Ľubomír Hovančík   16 platných hlasov                                     24. Jaroslava Novotná  1 platný hlas

9. Marek Hrabčák       7 platných hlasov                                         25. Marek Pešta        1  platný hlas

10. Jozef Chromjak     0                                                                     26. Dušan Petrula      0

11. Miroslav Janiga     10 platných hlasov                                      27. Radoslav Petruš   6 platných hlasov

12. Vladimír Jánošík    79 platných hlasov                                  28. Jozef Stedina      84 platných hlasov

13. Stanislav Kaleja    0                                                                     29. Jaroslav Šoltys    7 platných hlasov

14. Tomáš Kaleja        1 platný hlas                                                30. Šimon Vaňo          5 platných hlasov

15. Jozef Kanuščáik    67 platných hlasov                                  31. Eduár Vokál          29 platných hlasov

16. Kvetoslava Korineková  2 platné hlasy                                    32. Kamil Zagrapan     9 platných hlasov

                                                                                                               33.  Tomáš Žitnay       3 platných hlasov