Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

Dňa 12.09.2019  bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu,,Dňa samosprávy Hornej Torysy 2019."

Cirkev

Z umelecko-historických pamiatok sa v obci zachovalo málo, ale o to sú vzácnejšie.

      

Kostol sv. Martina z roku 1295 je vzácnym klenotom gotického umenia. Pôdorys svätyne a lode je typický pre gotický stavebný sloh 13. storočia. Hranolová veža, pravdepodobne z druhej polovice 15. storočia, kedy bol celý kostol renovovaný, má štrbinové a barokové okná. Loď má rovný kazetový strop so štrukovou omietkou z poslednej renovácie v roku 1992. Vtedy zbúrali pôvodnú sakristiu a postavili novú. Na severnej strane lode pristavali bočnú loď s galériou. Kostol sa nevyhol ani duchu baroka. Barokovú úpravu dostal po roku 1722. väčšie opravy sa robili na objekte aj v rokoch 1854 a 1887.


       

Z hnuteľných pamiatok je treba v prvom rade spomenúť vrcholnogotickú Madonu, známu pod menom Šenvízska Madona z čias okolo roku 1370. Plastika je od roku 1940 v zbierkach Národného múzea v Martine.

   

Medzi hodnotné plastiky gotického rezbárskeho umenia patrí aj neskorogotická socha Madony z čias okolo roku 1490 z rezbárskeho okruhu prešovského majstra Jána Weissa. Plastika po reštaurácii v roku 1994 je v centrálnej nike bočného renesančno-barokového oltára. Oltár pochádza zo 17. storočia, v nadstavci s obrazom Božieho Baránka so zástavou a medailónom.

   

V skrini hlavného renesančno-barokového manieristického oltára z rokov 1672-1674 sú vzácne neskorogotické plastiky sv. Martina, patróna kostola a apoštolov sv. Jakuba a sv. Jána. Sochy datované do obdobia rokov 1510-1520 pochádzajú z kruhu Majstra Pavla z Levoče. Po stranách oltára sú drevené plastiky apoštolov sv. Petra a sv. Pavla z polovice 17. storočia. Na rímse nad archou sú barokové plastiky anjelov.

   

Z prvej polovice 18. storočia sa zachovala neskoro-baroková monštrancia zdobená figurálnymi reliéfmi a akantom. Z polovice 18. storočia pochádza aj barokové cibórium.

       

V chotárnej lokalite ľudovo nazývanej „Medzi hurami“ je klasicistická kaplnka sv. Vendelína . Ide o malú sakrálnu stavbu z čias okolo roku 1755. V 18. a 19. storočí sa organizovali pri kaplnke púte na sv. Vendelína 20. októbra. V súčasnej dobe je už kaplnka zreštaurovaná.