Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

V dňoch  15.07.-17.07. 2019  bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Občianske združenie ,,Šenviž"

je  dobrovoľná, nezisková organizácia s právnou subjektivitou, združujúca ľudí, ktorí sa usilujú  realizovať ciele združenia. OZ  bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 20.3.2000.

Ciele združenia:

- vyhľadávať nevyužívané plochy v chotári obce Krásna Lúka a vysádzať tieto plochy drevinami,

- vyhľadávať miesta, kde sa v minulosti nachádzali lesné a poľné studničky, vyčistiť a označiť studničky, osobitne sa zamerať na      vajcovku – šmerdzačku,

- vybudovať všešportový areál v dolnej časti obce (pri starej garáži ČSAD),

- organizovať rekreačný šport, zimnú a letnú turistiku do blízkeho okolia,

- vybudovať náučný chodník k porastu žltohlavu európskeho v lokalite Pastyrska,

- rozvíjať a ochraňovať duchovné, spoločenské a kultúrne hodnoty,

- vybudovať park v priestoroch lokality Ku kapličke sv. Vendelína,

- organizovať besedy,

- realizovať mládežnícke a detské programy.

Členmi združenia môžu byť  fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré súhlasia s cieľmi združenia.

Orgány združenia: zhromaždenie, rada a revízna komisia.

Hospodárenie združenia: združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria dotácie, granty, dary od fyzických a právnických osôb a 2% z podielu zaplatenej  dane.

V súčasnosti má OZ 8 členov.

Sídlo združenia: Krásna Lúka 166

Predseda: Ing. Ján Štieber

Rada: Ing. Jana Kandráčová a Mgr. Ľubica Matijová

Kontakt: jan.stieber@gmail.comAktivity Občianskeho združenia Šenviž v období rokov 2000 – 2016:

 1. vybudovanie náučného chodníka k žltohlavu európskemu v lokalite Pastyrska a studničky s vajcovkou - šmerdzačkou na Rovinkách s prístreškami
 2. zimné preteky na bežkách
 3. športové dni pre deti na Rovinkách
 4. fašiangové plesy pri ľudovej hudbe
 5. finančná podpora postihnutého chlapca v Šarišských Dravciach – výťažok z plesu
 6. postavenie kríža na Rovinkách z príležitosti Jubilejného roku
 7. beseda s vikárom Mons. J. Koremom a dekanom T. Čapom a sprievodný kultúrny program (2007)
 8. premietanie filmu z cyklu Moja misia o slovenských misionároch a beseda s režisérom Marekom Poláčkom a Jurajom Drobným (súčasným dramaturgom TV Lux)
 9. program - posedenie s dôchodcami
 10. finančný príspevok na kúpu hudobného nástroja pre mládež
 11. kultúrny program - Na Tri krále v Krásnej Lúke  s Ondrejom Kandráčom (2007, 2008, 2010), finančná zbierka na misie – misionárka Katka Pavelová
 12. úprava priestorov  okolo bývalej garáže ČSAD (2000) a montáž detského ihriska s hojdačkami a šmýkačkou (2007)
 13. beseda s misijnými dobrovoľníkmi zo Sabinova (2007)
 14. športové dni pre deti pri garáži na Medzinárodný deň detí, detská diskotéka (2008)
 15. podpora aktivít ZŠ Krásna Lúka
 16. projekt - park a krížová cesta
 17. vybudovanie turistického chodníka Krásna Lúka – Kňazová s napojením sa na chodník až do Lipian (2009). Po tomto chodníku Slovenský turistický klub Lipany organizuje z Krásnej Lúky beh Demiankou a turistický prechod Demiankou
 18. vybudovanie prístrešku pri kaplnke sv. Vendelína, tabuľa, výhľadňa
 19. projekty na vzdelávanie detí v nemeckom jazyku – lektori pomáhali pri výučbe na ZŠ Krásna Lúka, Šarišské Dravce a Gymnázium Lipany (dobrovoľníci z Nemecka)
 20. vybudovanie studničky a jazierka pri kaplnke sv. Vendelína – prameň sv. Vendelína (2013, 2014)
 21. vybudovanie studničky – šmerdzačky v Lenčanke (2013)
 22. údržba – každoročné kosenie turistického chodníka Medzi hurami
 23. spoluorganizovanie Púte včelárov na Šenvízku kalváriu – rok Sedembolestnej (2014)
 24. organizovanie Mikuláša 2014 – návšteva chorých s darčekmi
 25. príprava Starej školy na organizovanie besied a kultúrnych akcií
 26. beseda s františkánom bratom Filipom – Rok zasväteného života (2015)
 27. v spolupráci s Farským úradom a ZŠ Krásna Lúka zorganizovanie farského stretnutia mládeže (2015)
 28. v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov beseda o význame včiel a význame včelárskych výrobkov
 29. spomienkový večer z príležitosti nedožitých 65 rokov folkloristu Milana Kandráča (2015)
 30. pešia púť k hrobu sv. Jakuba do Santiago de Compostela – beseda s o. Jozefom Žvandom (2015)
 31. vianočná akadémia spojená s besedou pri príležitosti Roku zasväteného života – sr. Zdenka Štrbová (rehoľa Školských sestier sv. Františka) a o. Jozef Novák, náš bývalý kaplán (v súčasnosti rehoľa Redemptoristov) - 2016
 32. prezentácia uplynulých rokov Svetových dní mládeže so sv. Otcom – kaplán Peter Vojtko (2016)
 33. Dni obce 2016 – 1700. výročie narodenia sv. Martina z Tours, patróna krásnolúckeho kostola – spoluorganizovanie s obecným úradom a farským úradom
 34. Deň kvetov, medu a peľu pri kaplnke sv. Vendelína v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov v Krásnej Lúke (2016).