Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

Dňa 12.09.2019  bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu,,Dňa samosprávy Hornej Torysy 2019."

Súčasnosť

Počet obyvateľov obce k 31.12.2018 je 695. V roku 2018 nás navždy opustili 2 občania, narodilo na 7 detí, prisťahovalo sa 5 občanov a odťahovalo sa 8 občanov.

Obec Krásna Lúka leží v doline Kučmanského potoka, na ceste z Torysy do Plavnice, pod východnými výbežkami Levočských vrchov, v nadmorskej výške 545 m. Obec je súčasťou Prešovského kraja. Je osadená v krásnej prírodnej scenérii jednak údolím Torysy s množstvom vzácnych a liečivých rastlín, jednak lesným porastom.

    

Samotný pobyt na vidieku je pre určité cieľové skupiny turistov žiadaným a veľmi obľúbeným. Rozlohou lesnej pôdy a objemom drevnej hmoty sú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj lesného hospodárstva. Lesy sú ihličnaté.

V súčasnosti je v obci 190 rodinných domov, v ktorých žije  695 obyvateľov ( počet obyvateľov k 31.12.2018).

V obci je Základná škola, Kultúrny dom, Materská škola, Dom smútku, Regulačná stanica plynu a Obecný úrad, potraviny.

  

  

Na obecnom ihrisku sa nachádzajú aj šatne.

V obci je vodovodná sieť, má vlastný vodovod.

Osobnú autobusovú hromadnú dopravu prevádzkuje SAD.

Obec je napojená na elektrickú energiu, ktorej vlastníkom sieti sú VSE Košice. Obec je napojená na automatickú ústredňu.

Vybudovaný je miestny rozhlas .

Zdravotnícka starostlivosť pre občanov je poskytovaná formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Zdravotné stredisko Lipany.

V obci vyviera minerálny prameň.

Kultúrnymi pamiatkami obce sú gotický kostol z 13. storočia s renesančným oltárom a neskorogotickými sochami majstra Pavla z Levoče.

Rozvoju obce je potrebné venovať pozornosť vzhľadom k jej polohe a osídleniu. Obec má veľmi dobré, nie plne využité možnosti pre rozvoj. Jej veľkou šancou je rozvoj malého a stredného podnikania, vytváranie mini priemyselných parkov, rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky, založenie na miestnych špecifikách, kultúrnom a prírodnom dedičstve. Ich realizáciou sa podmieni možnosť využitia miestnej pracovnej sily.

Zvýšenú starostlivosť je potrebné venovať ochrane životného prostredia, pre zachovanie prírodných krás obce a príťažlivosť pre turistov.