Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
142018 rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Slovdach, s.r.o.
38124.42 €
132018 zateplenie budovy na ihrisku ERINI s.r.o.
8515.87 €
122018 poskytnutie dotácie Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
112018 dodávka vody Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
102018 zaevidovanie prippojenia na VK Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
92018 poskytnutie dotácie Prešovský samosprávny kraj
1500.00 €
8/2018 audit Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
7/2018 úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o.
35.00 €
6/2018 poskytnutie dotácie TJ Javorina
2000.00 €
5/2018 Krásna Lúka - kanalizácie obce Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
1.00 €
4/2018 poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
1/1/2018/ÚP (3/2018) zridenie vecného bremena v rámci stavby Krásna Lúka -kanalizácia - prepojenie kanalizácie Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
2/2018 poskytovanie služieb vývozu odpadov Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
1/2018 dotaácia na poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Betánia Lipany, n.o.
600.00 €
11/2017 verejná telkefónna služba Slovak Telecom
30.00 €
10/2017 dotácia z rozpočtu PSK Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
2015 drevený altánok Mikroregión Horná Torysa
700.00 €
9/2017 realizácia reklamy počas Folklórnych slávností Slovdach, s.r.o.
100.00 €
8/2017 dodávka plynu Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
7/2017 realizácia reklamy počas Folklórnych slávností EKO SVIP s.r.o.
300.00 €
6/2017 dotácia hasišči Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
5/2017 dotácie pre TJ TJ Javorina
2000.00 €
4/2017 triedený zber na území obce ENVI-PACK. a.s.
0.00 €
3/2017 realizácia stavebných prác ,,Krásna Lúka, úprava spevnenej ploch a oplotenia pri cintoríne" STAMONES, s.r.o.
23400.00 €
2/2017 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
868/234/2016/IÚ Krásna Lúka - kanalizácia Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
20/2016 audit účtovnej závierky Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
ZLP-2016-0747 pripojenie k informačnému systému Datacenttrum - DEUS
0.00 €
020916 realizácia stavebných prác ,,Krásna Lúka - úprava svahu" STAMONES, s.r.o.
11929.25 €
10/2016 zhotovenie stavebného diela ,,Krásna Lúka - opravy poškodených asfaltov na miestnych komunikáciách CBR s.r.o.
1397.76 €
15/2016 zhotovenie stavebného diela ??Krásna Lúka- opravy poškodených asfaltov na miestnych kom,unikáciách" CBR s.r.o.
9955.41 €
1238/278/2016 kanalizácia Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
1.00 €
868/234/2016 postúpenie práv investora na časti stavby ,,Krásna Lúka - Kanalizácia obce" Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
VSN0703201535 prevádzkovanie miestneho systému triedeného odpadu ENVI-PACK. a.s.
0.00 €
10/2016 dotácie FK Javorina FK Javorina
1600.00 €
č.9-16 realizácia stavebných prác projekt ,,Tržnica" EKO SVIP s.r.o.
78240.00 €
Obc-2-23/2016 zber komunálneho odpadu Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
VSN0703201535 prevádzkovanie miestneho systému triedceného odpadu ENVI-PACK. a.s.
0.00 €
26385 poskytnutie dotaácie na DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
6/2016 ,,Detské ihrisko,Krásna Lúka" INTERBAU s.r.o.
107922.24 €
5/2016 verejná telefónna služba Slovak Telecom
30.00 €
ZLP-2016-0747 prevádzka IS DCOM Datacenttrum - DEUS
0.00 €
3/2016 verejné obstarávanie ,,Tržnica Kráísna Lúka" ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
2/2016 zákazka ,,Krásna Lúka - rekonštrukcia miestnych komunikácií" ll. etapa EKO SVIP s.r.o.
102103.54 €
1 Mapový informačný systém Geosense CLEERIO s.r.o.
0.00 €
1/2016 verejné obstarávanie,,Detské ihrisko Krásna Lúka." ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
2015 verejné obstarávanie ,,Krásna Lúka - rekonštrukcia miestnych komunikácií" ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
201508 audit účtovnej závierky Ing. Vladimír Andraščík
150.00 €
2015 Käúpa pozemku Ing. Helena Židuliaková
5.00 €
2015/08 audit účtovnej závierky Ing. Vladimír Andraščík
400.00 €
150313 Hlásenie o vyúčtovaní dane Ifosoft
58.80 €
3 Webová aplikácia Geosense Geoportal CLEERIO s.r.o.
0.00 €
2 ochrana osobných údajov CLEERIO s.r.o.
0.00 €
MC23022015 webstránka obce WEBEX MEDIA, s.r.o.
0.00 €
1 Oprava Zdravotgechniky ZŠsMŠ Krásna Lúka 142 Stanislav Fabian - PLUMBER
4862.47 €
6/SB/2008 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
120403 programové vysbavenie TREXIMA Ifosoft
39.60 €
RB201102 extern ýprojektový manažment RamontBuilding, s.r.o.
26300.00 €
(2436.68 kb)
(105.54 kb)
(330.45 kb)
(148.08 kb)
(3492.65 kb)
(40.96 kb)
(887.09 kb)
(186.93 kb)
(31.69 kb)
(41.13 kb)
(41.07 kb)
(41.09 kb)
(40.37 kb)
(41.05 kb)
(114.79 kb)
(4758.48 kb)
(1216.39 kb)
(1710.32 kb)
(41.54 kb)
(119.96 kb)
(41.67 kb)