Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

 20.05.2021

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“)

Od roku 2021 vzniká pre samosprávy tento zber.

Podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch  zaviesť a zabezpečiť vykonávanie zberu pre BRKO existujú viaceré výnimky.

Jednou z možností je nahradiť  tento zber  čestným prehlásením, že každá domácnosť v obci kompostuje vlastný odpad. Za domácnosť ho podpisuje jeden zástupca.  V prehlásení je uvedené, koľko obyvateľov v domácností býva, a že sa týka kompostovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Čestné prehlásenia sa aktualizujú každé tri roky a musia byť prístupné kontrolným orgánom.

Na základe výsledkov jednania združenia obcí pre separovaný zber aj naša obec chce uplatniť túto výnimku, nakoľko by to bola finančne najschodnejšia cesta a veríme, že každá domácnosť má svoje kompostovisko, kde tento odpad z domácnosti kompostuje. Čestné prehlásenia Vám budú doručené do Vašich poštových schránok a taktiež tlačivo nájdete na stránke obce. Čestné prehlásenie je potrebné vypísať a doručiť   späť na obec do 04.06.2021.

Pokiaľ občania nebudú súhlasiť s touto výnimkou, firma Brantner zavedie v našej obci zber BRKO, čo sa odzrkadlí na zvyšovaní poplatkov za vývoz odpadu.

Pokiaľ by musel byť v obci zavedený zver BRKO, budú k dispozícií nádoby, kde bude možné odpad vkladať bez akýchkoľvek sáčkov, tašiek a iných obalov.

Do kuchynského odpadu patrí:

šupky z čistenia ovocia a zeleniny,

pokazené nahnité ovocie a zelenina, potraviny po záruke bez obalov,

starý chlieb, pečivo, koláče, keksy,

ryža, cestoviny, zemiaky,

mäso, ryby, mliečne výrobky,

vajcia a škrupiny z vajec,

kávové a čajové zvyšky

Nepatria sem:

Tekutý odpad – polievky, omáčky, mlieko, voda

Použitý jedlý olej a tuky

Plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo vrátane obalov

Zelený odpad – tráva, lístie, konáre

Uhynuté zvieratá a exkrementy


Zoznam aktualít:

1 2 3 >