Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
služby BRO Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
175.50 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
677.88 €
výkopové a zemné práce Odb.: Obec
Dod.: Peter Matia
324.00 €
psychologic ké vyšetrenie vodičov DHZ Odb.: Obec
Dod.: Psychosiciálne centrum
160.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
836.68 €
rúra Odb.: Obec
Dod.: PREFA ORLOV s.r.o.
377.40 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
124.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
77.05 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
50.20 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
116.38 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
191.08 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
690.41 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
44.35 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
stavebný materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
145.56 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
150.01 €
koordinácia aktivít RZ ZMOS Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
45.54 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
471.50 €
zvoz sklo Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
-67.20 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: UNISONO, s.r.o.
67.20 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
85.26 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.78 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.53 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
167.82 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
1007.60 €
stavebný materiál Odb.: Obec
Dod.: GLAstav s.r.o.
44.59 €
stavebný materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
20.53 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
96.52 €
stavebnotechnický posudok pre ZŠ Odb.: Obec
Dod.: Ing. Michal Dzugas
300.00 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
cateringové služby Odb.: Obec
Dod.: SLK - Catering, s.r.o.
56.64 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2888.00 €
zvoz sklo Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
67.20 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.02 €
kontrola bezpečnosti ihrísk Odb.: Obec
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
268.80 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
knihy Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
50.00 €
oprava PS30 Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
54.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: UNISONO, s.r.o.
57.60 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
44.05 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.61 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
136.14 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
141.72 €
všeob. materiál- stavebný Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
121.97 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
683.58 €
vypracovanie súťažných podkladov Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
500.00 €
štrkodrva Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
275.88 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: Vladimir Gladiš, Globus
125.60 €
odborná prehliadka plynových zariadení Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
158.66 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
668.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
práca mobilného zariadenia SEKO Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
283.50 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: UNISONO, s.r.o.
64.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
182.15 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
87.06 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
226.98 €
vývoz VOK Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
163.45 €
odvoz elektroodpadov Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
25.60 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
stavebný materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
156.10 €
všeob. mat.- spínač, vidlioca, zásuvka Odb.: Obec
Dod.: GLAstav s.r.o.
38.57 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
690.66 €
cement Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
13.97 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
dezinfekcia budovy Odb.: Obec
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
10.00 €
dekontaminácia chlad. zar., dezinfekcia budov Odb.: Obec
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
134.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.87 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
210.43 €
betón Odb.: Obec
Dod.: BetonGarone s.r.o.
414.72 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1184.22 €
školenie k modulu správa registratúry Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
24.00 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
471.50 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
verejný prenpos prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
všeob. materiál- stavebný Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
434.32 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
20.32 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
686.73 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
450.30 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
209.08 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
tlačivá pre knižnicu Odb.: Obec
Dod.: ŠEVT
99.35 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
222.48 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.78 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
657.51 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
91.44 €
ročný aktualizačný poplatok Odb.: Obec
Dod.: MAPA Slovakia Digital. s.r.o.
360.00 €
inštalácia programu Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
12.00 €
potvrdenia o pobyte Odb.: Obec
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
40.91 €
revízia a servis hasiacich prístrojov Odb.: Obec
Dod.: Vladimír Janoš REHAP
140.42 €
stavebný materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
343.02 €
programové vybavenie na rok 2020 Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
186.48 €
zimná údržba Odb.: Obec
Dod.: Štefan Bujňák, Ranč na Zlatej hore
306.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
668.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
771.60 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
135.80 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
265.01 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
85.74 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
627.90 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
88.90 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
45.01 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
geometrický plán Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
435.00 €
geometrický plán Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
2860.00 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
471.50 €
vyúčtzovanie spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
-230.22 €
inštalácia Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
12.00 €
update pogramového vybavenia Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
74.64 €
nájom pozemku Odb.: Obec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
143.42 €
snehové reťaze Odb.: Obec
Dod.: PROTEUS-UNI s.r.o.
108.98 €
mzdová encyklopédia Odb.: Obec
Dod.: RELIA s.r.o.
59.40 €
výmena akumulátora Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
70.00 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
132.56 €
kancelárks potreby voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
vertikálna žalúzia Odb.: Obec
Dod.: GLADIUS s.r.o.
174.80 €
členský príspevok Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
690.00 €
keramické hrnčeky s potlačou Odb.: Obec
Dod.: EPoS SB, s.r.o.
897.00 €
predplatné príklady účtovania Odb.: Obec
Dod.: Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
51.60 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
657.46 €
silvester Odb.: Obec
Dod.: Emil Novysedlák - fy Lime
63.80 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
75.28 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.64 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
283.91 €
poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec
Dod.: Prima banka
49.31 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
informačný portál Odb.: Obec
Dod.: Peter Jurík - LISA
37.88 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
956.62 €
uskladnenie stavebného odpadu Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
87.84 €
mäso na silvester Odb.: Obec
Dod.: Štefan Bujňák
335.33 €
cateringové služby Odb.: Obec
Dod.: SLK - Catering, s.r.o.
62.70 €
prístup k službe evidencia odpadov Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
3.60 €
mikuláš Odb.: Obec
Dod.: Emil Novysedlák - fy Lime
73.69 €
tlač šenvižske noviny Odb.: Obec
Dod.: Tlačiareň H E I D Y s.r.o.
456.00 €
výroba a montáž WC kabiniek Odb.: Obec
Dod.: Anton Zimerman TONY TIMBER
981.00 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
projektová dokumentácia Krásna Lúka, miestne komunikácie Odb.: Obec
Dod.: 4road DS s.r.o.
850.00 €
výkon na úseku ochrany prírody Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
11.58 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
55.20 €
doména Odb.: Obec
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
prístup k službe evidencia odpadov Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
3.60 €
oprava internetu Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
47.00 €
prenásom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
25.32 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
lístky Odb.: Obec
Dod.: Divadlo Jonáša Záborského
28.00 €
stolové kalendáre Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
66.40 €
doplnenie daňového modulu do mapového portálu obce Odb.: Obec
Dod.: MAPA Slovakia Digital. s.r.o.
360.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
42.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
188.30 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
45.47 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
112.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
219.04 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
644.78 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
101.20 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
audit KUZ a IUZ Odb.: Obec
Dod.: POVMAR, s.r.o.
800.00 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
102.05 €
oprava kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
7688.82 €
výroba zábradlia Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
2359.92 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec
Dod.: Telchom s.r.o.
498.24 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
94.58 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
759.60 €
mater. soc. zariadenia Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
91.16 €
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
38124.42 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
224.66 €
pokládka dlažby . sociálne zariadenie Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Hanzel
337.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.71 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
206.51 €
odvoz NO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
vypracovanie auditu Odb.: Obec
Dod.: Zdravotné služby DLK, s.r.o.
589.20 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
467.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
obklad - sociálne zariadenia Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
613.58 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
643.64 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
58.88 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
44.62 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
ozvučenie podujatia Odb.: Obec
Dod.: Miroslav Žvanda
150.00 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
certifikát pre elektronickú poečať Odb.: Obec
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
materiál na rekonšrukciu sociálnych zariadení Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
598.78 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
140.28 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
514.63 €
uskladnenie stavebného odpadu Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
118.44 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
180.44 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
88.04 €
ťažné zariadenia auto Odb.: Obec
Dod.: Ing. Peter Višňovský, TOMI SERVIS
308.90 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
53.36 €
frézovanie náletových drevín Odb.: Obec
Dod.: Miroslav Kaščák
480.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
údržba kosačiek Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug ml.
188.54 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
kredit sms Odb.: Obec
Dod.: All media group s.r.o.
12.00 €
materiál - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
587.83 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
191.09 €
materiál - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
395.16 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
643.75 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
43.98 €
prenájom nafukovacej atrakcie pre deti Odb.: Obec
Dod.: Zábavka s.r.o.
250.00 €
Deň samosprávy Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
46.68 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
108.72 €
darčeky - kalendáre Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
180.00 €
webová stránka Odb.: Obec
Dod.: webex.digital s.r.o.
1080.00 €
dopravné zrkadlá Odb.: Obec
Dod.: SIVEX, s.r.o.
369.60 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
165.36 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec
Dod.: Telchom s.r.o.
396.77 €
zákony 2020 Odb.: Obec
Dod.: Poradca s.r.o.
56.80 €
železný šrot Odb.: Obec
Dod.: Marián Molnár
192.00 €
oceľová konštrukcia Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
698.09 €
údržba a oprava kosačky Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug ml.
253.35 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
72.79 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
161.68 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
141.26 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
42.31 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
629.65 €
projektová dokumentácia Krásna Lúka, miestne komunikácie Odb.: Obec
Dod.: 4road DS s.r.o.
650.00 €
materiál - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obec
Dod.: MIREX armatúry. sr.o.
12.11 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
materiál - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
182.16 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
591.25 €
materiál - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
364.52 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
hadica, tričko hasiči Odb.: Obec
Dod.: PROMETEUS-SL s.r.o.
183.60 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec
Dod.: Ján Baňas SIXI
3251.23 €
požiarnici- náhr diely. obleky Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2293.00 €
proj.dokumentácia priechody pre chodcov Odb.: Obec
Dod.: Váhoprojekt
984.00 €
požiarnici- náhr diely Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
324.76 €
tovar na Šenvižske leto Odb.: Obec
Dod.: Emil Novysedlák - fy Lime
119.29 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
139.86 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
70.43 €
výmena akumulátora Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
70.00 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
98.69 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
467.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
394.73 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
956.76 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: Vladimir Gladiš, Globus
257.41 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
prenájom stanov Odb.: Obec
Dod.: BAMIDA s.r.o.
318.00 €
kontajnery Odb.: Obec
Dod.: FEREX. s.r.o.
543.30 €
ver. obst. projektová dokumentácia EuroVelo Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
83.33 €
ver. obst. cyklorasa Eurovello Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
50.00 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
343.94 €
vývoz žumpy Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
158.83 €
ozvučenie na podujatí Šenvižske leto Odb.: Obec
Dod.: RODU s.r.o.
750.00 €
prenájom WC Odb.: Obec
Dod.: TLM trans, s.r.o.
216.00 €
vystúpenie FS Sabinovčan Odb.: Obec
Dod.: Mestské kultúrne stredisko
500.00 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
514.63 €
prenájom drevených dtánkov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
18.00 €
vystúpenie ľud.rozprávača Jožko Jožka Odb.: Obec
Dod.: Jozef Varga - Jpožko Jožka
500.00 €
vystúpenie FS Šambriňci Odb.: Obec
Dod.: Občianske združenie Šambriňci
250.00 €
vystúpenie ĽH Stana Baláža Odb.: Obec
Dod.: SB folk s.r.o.
1500.00 €
tlač vstupeniek, plagátov Odb.: Obec
Dod.: Ľuboslav HORVÁTH - SHACH
408.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
135.89 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
78.35 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
104.04 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
54.45 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
133.81 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
80.10 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
651.94 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
77.66 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
150.79 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
80.50 €
vložné snem ZMOS Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
200.87 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
57.75 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
629.70 €
príspevok MAS Odb.: Obec
Dod.: MAS Horná Torysa o.z.
343.50 €
materiál - soc. zariadenia OcÚ Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
1289.69 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
výškopisné zam. a graf. spracovanie Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
425.00 €
polohopisné zameranie a graf. spracovanie Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
950.00 €
polohopisné a výškopisné meranie Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
275.00 €
odvoz NO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
inklinometrické merania Odb.: Obec
Dod.: Geoexperts, spol. s.r.o.
456.00 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
161.51 €
všeobecný materiál - voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
30.19 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
59.96 €
odborná skúška plynového zariadenia Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
169.87 €
Deň učiteľov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
117.51 €
odťah motorového vozidla Odb.: Obec
Dod.: CL preprava s.r.o.
130.00 €
revízia hasiacich prístrojov Odb.: Obec
Dod.: Vladimír Janoš REHAP
129.84 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
467.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
51.15 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
167.89 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
78.92 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
oprava kosačky Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug ml.
81.22 €
Šenvižske noviny - tlač Odb.: Obec
Dod.: Tlačiareň H E I D Y s.r.o.
540.00 €
školenie Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
100.00 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
428.75 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
628.91 €
servisné práce Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
50.00 €
dvojdres Odb.: Obec
Dod.: EURPGASTROP, s.r.o.
349.20 €
kamerový systém - oprava servera Odb.: Obec
Dod.: RIMI-Security s.r.o.
378.48 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
členský príspevok Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
206.10 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
759.60 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
173.96 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
193.82 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.87 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec
Dod.: Telchom s.r.o.
564.70 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
87.45 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
636.03 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
92.25 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
450.00 €
kontrola bezpečnosti detského ihriská Odb.: Obec
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
268.80 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
vložné snem ZMOS Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
100.00 €
zhodnocovanie BRO Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
79.44 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
64.13 €
zimná údržba Odb.: Obec
Dod.: Štefan Bujňák, Ranč na Zlatej hore
108.00 €
vypraco vanie smernice Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
150.00 €
poskytnuté práce strojom Odb.: Obec
Dod.: Bajer Agro s.r.o.
76.80 €
uskladnenie stavebného odpadu Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
125.52 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-18.66 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
221.47 €
všeobecný materiál - voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
25.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
119.50 €
svietidlo Odb.: Obec
Dod.: GLAstav s.r.o.
39.70 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
323.17 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
201.19 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
623.81 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
26.10 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
58.30 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
13.80 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
poplatok za koordináciu RZ ZMOS Horná Torysa Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
45.34 €
web stránka Odb.: Obec
Dod.: webex media
144.00 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
mapový portál Odb.: Obec
Dod.: MAPA Slovakia Digital. s.r.o.
600.00 €
update programu ekonomika Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
186.48 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
467.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
odvoz VKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
154.80 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
455.14 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
262.39 €
aktualizácia web stránky Odb.: Obec
Dod.: webex media
36.00 €
zákazka s nízkou hodnotou Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
400.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
919.45 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
nájomné Odb.: Obec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
139.66 €
zimná údržba Odb.: Obec
Dod.: Ranč na Zlatej hore
1998.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
431.25 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
-191.75 €
SOZA Odb.: Obec
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
update programu Mzdy Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
74.64 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
747.60 €
montáž a demontáž vianočné ozdoby Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
798.10 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-348.85 €
všeobecný materiál - čistiace potreby Odb.: Obec
Dod.: FY LIME EN, s.r.o.
51.35 €
tlačiva Odb.: Obec
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
40.30 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
351.02 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
285.95 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
446.03 €
maľované mapy Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
1013.54 €
zimná údržba Odb.: Obec
Dod.: Ranč na Zlatej hore
396.00 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
prenájom drevených stánkov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
12.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
repr. - bravčové polovice Odb.: Obec
Dod.: Štefan Bujňák
417.15 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
605.93 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
vedenie účtu Odb.: Obec
Dod.: Prima banka
49.31 €
evidencia odpadov Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
3.60 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
136.60 €
prístup evidencia odpadov Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
3.60 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
73.27 €
úsek ochrany prírody Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
11.58 €
dovoz posypovej soli Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
32.20 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
400.00 €
menovka Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
29.90 €
mikulášske balíčky Odb.: Obec
Dod.: Emil Novysedlák - fy Lime
239.68 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
212.78 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.98 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
142.86 €
overenie účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
vývoz objemného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
35.64 €
použitie plošiny Odb.: Obec
Dod.: Miroslav Kaščák
108.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
156.93 €
inžinierskogeologický prieskum Odb.: Obec
Dod.: GRECH Ján, RNDr.
4204.44 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
597.49 €
spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec
Dod.: Ateliér Sýkora a spol.
960.00 €
GDPR na stránku obce Odb.: Obec
Dod.: webex media
96.00 €
elektroinštalačné práce OcÚ, budova na ihrisku, Dom smútku Odb.: Obec
Dod.: Ján Baňas SIXI
4165.13 €
zateplenie budovy na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: ERINI s.r.o.
8515.87 €
držiak a úchytky Odb.: Obec
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
53.42 €
preplach kanálu Odb.: Obec
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
283.68 €
odvoz NO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
poradca 2019 Odb.: Obec
Dod.: Poradca s.r.o.
56.80 €
vianočné výzdoby Odb.: Obec
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
1623.89 €
kalendár, kovotlač,perá, tašky Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
878.90 €
parapety budova na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: Peter Berdis
137.05 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
150.79 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
74.56 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
193.74 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
358.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
prezentácia obce Odb.: Obec
Dod.: Peter Jurík - LISA
37.88 €
prenájom nákl.mot. vozidla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
195.50 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
594.58 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
34.16 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
publikácie miestna samospráva Odb.: Obec
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
22.00 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
150.26 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
15.00 €
výmena akumulátora Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
85.00 €
tlač občasníka Odb.: Obec
Dod.: Tlačiareň H E I D Y s.r.o.
540.00 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
elektromontážne práce- VO Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
1885.93 €
stolárske práce v areáli futbalové ihriska Odb.: Obec
Dod.: Peter Kušnír - stolárstavo
3250.00 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
239.74 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
404.75 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
prístrešek na kameru - fut. ihrisko Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
2473.00 €
futbalová striedačka Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
1980.00 €
vlajky Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
214.21 €
vlajkový stožiar 3ks Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
2654.68 €
výkon zodpovednej osobz Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
telocvičebné náradie Odb.: Obec
Dod.: SPORTIKA GROUP s.r.o.
1112.29 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.72 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
141.77 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
591.09 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
práčka na futbal. ihrisko Odb.: Obec
Dod.: SALTS s.r.o.
389.00 €
doprava Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
výmena meradla Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.80 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
82.68 €
oprava kosačky Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
185.19 €
elektromontážne práce- VO Odb.: Obec
Dod.: Hrabčák Ladislav
219.60 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
448.00 €
údržba PC Odb.: Obec
Dod.: DATALAN a.s.
104.40 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
132.52 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.96 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
605.04 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
303.79 €
zemné výkopové práce Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
120.00 €
všeob. mat. požiarnici Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
95.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
358.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
151.02 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
893.04 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
66.25 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
191.88 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
aerofoto Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
94.80 €
maľované mapy Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
654.76 €
vyškolenia člena DHZ Odb.: Obec
Dod.: Spojená škola
120.00 €
všeob. mat. požiarnici Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
1614.13 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
404.75 €
vrtné práce Odb.: Obec
Dod.: GRECH Ján, RNDr.
6464.38 €
sedáky na hojdačky Odb.: Obec
Dod.: KUPAS TRADE, s.r.o.
237.60 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1011.60 €
oprava kosačky Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
119.32 €
preprava tovaru Odb.: Obec
Dod.: FY LIME EN, s.r.o.
96.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
212.72 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.67 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-85.67 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
obklad, dlažba Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
26.66 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
120.30 €
stav. práce na fut. ihrisku Odb.: Obec
Dod.: JMK Lipany, s.r.o.
5772.35 €
mot. píla Odb.: Obec
Dod.: Ing. Peter Dzavík - Velotera
433.58 €
výložníky Odb.: Obec
Dod.: S.T.S. Nitra, spol. s.r.o.
1359.36 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
594.08 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
35.28 €
oprava plávajúceho čerpadla Odb.: Obec
Dod.: PROMETEUS-SL s.r.o.
198.00 €
prenájom WC Odb.: Obec
Dod.: TLM trans, s.r.o.
162.00 €
výkon zodpovednej osobz Odb.: Obec
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
42.00 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
prac cesta ZMOS Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
146.74 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec
Dod.: GRECH Ján, RNDr.
360.00 €
komponenty pre el. ponorné čerpadlo Odb.: Obec
Dod.: Telchom s.r.o.
280.35 €
montáž a dodávka sanity Odb.: Obec
Dod.: ERINI s.r.o.
3338.28 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
68.52 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
stav. práce - obslužná komunikácia Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
3655.46 €
obklad, dlažba Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
503.52 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
184.93 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
66.65 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
189.60 €
poháre DHZ Odb.: Obec
Dod.: Vladimir Gladiš, Globus
346.63 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
56.70 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
34.36 €
doprava Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
297.36 €
magnetky Odb.: Obec
Dod.: Vladimir Gladiš, Globus
97.99 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
103.98 €
štrkodrva Odb.: Obec
Dod.: Poľana podielnícke družstvo Jarabina
643.19 €
vývoz objemného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
53.11 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
299.71 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
odvoz NO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
123.91 €
pivný set Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
924.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
581.23 €
oprava PC Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
24.00 €
elektromontážne práce- VO Odb.: Obec
Dod.: Hrabčák Ladislav
664.80 €
knihy- repr. Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
247.00 €
elekroinštalácia Odb.: Obec
Dod.: Ján Baňas SIXI
1192.46 €
LED svietidlá Odb.: Obec
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
17748.36 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
138.44 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
210.32 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
111.52 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
453.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
185.55 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
23.04 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
235.20 €
všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
37.85 €
odborná prehliadka plynových zariadení Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
143.23 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
613.18 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
404.75 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
150.08 €
tlač občasníka Odb.: Obec
Dod.: PE-PRESS, s.r.o.
540.00 €
knihy Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
31.50 €
príprava členov HJ Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
150.00 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
154.51 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
oprava VO Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
324.60 €
stavebné práce - šatne TJ Odb.: Obec
Dod.: JMK Lipany, s.r.o.
2891.40 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
759.60 €
poklop 630x360x10 Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
144.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
266.74 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
369.52 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
614.97 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
178.95 €
rekonštrukcia budovy na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
1061.34 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
všeob. mat. Odb.: Obec
Dod.: FVCC - RS
57.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
23.99 €
fixné náklady BRO Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
103.54 €
koordinácia aktivít Zmos Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
46.13 €
elekroinštalácia Odb.: Obec
Dod.: Ján Baňas SIXI
3454.82 €
okná, dvere Odb.: Obec
Dod.: Peter Berdis
3350.00 €
všeob. mat. Odb.: Obec
Dod.: Občianske združenie Valalská voda
107.00 €
fotomapy Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
132.00 €
účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
26.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
287.42 €
výkon kamerového vozidla Odb.: Obec
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
72.00 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
608.68 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
právna pomoc Odb.: Obec
Dod.: JUDr. Stanislav Oravec
216.00 €
všeobecný materiál - čistiace pr. Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
110.89 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
585.30 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
130.65 €
dlažba - budova TJ Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
1368.02 €
príspevok ZOHT Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
209.70 €
smernice pre obce Odb.: Obec
Dod.: Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
262.20 €
update programového vybavenia Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
186.48 €
rekonštrukcia kanalizácie a rozvodov vody budova na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: ERINI s.r.o.
4404.54 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
401.34 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
347.96 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
453.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.90 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
oprava frézy Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
227.60 €
update programového vybavenia Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
74.64 €
ročný poplatok za doménu Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
19.11 €
všeob. mat. Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
12.00 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
176.63 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
505.55 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
907.00 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
382.60 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
nájomné Odb.: Obec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
136.24 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
183.90 €
hlásenie kvality vyčistených odpad. vôd Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
všeobecný materiál - kanc.potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
117.37 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
771.60 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
online služby Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
22.80 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
224.16 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
378.40 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
217.51 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
93.73 €
oprava VO Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
341.02 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
593.56 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
plech Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
43.20 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
446.16 €
vedenie účtu cenných papierov Odb.: Obec
Dod.: Prima banka
49.31 €
tlač občasníka Odb.: Obec
Dod.: PE-PRESS, s.r.o.
295.00 €
reklamné služby Odb.: Obec
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o.
200.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
149.55 €
snehová fréza Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
599.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
319.08 €
projekt Bicyklom za hranice Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
-855.95 €
projekt Bicyklom za hranice Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
-87.05 €
reklamné služby Odb.: Obec
Dod.: Top Spoločnosti s.r.o.
240.00 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
715.77 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
31.44 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
mikulášske balíčky Odb.: Obec
Dod.: Emil Novysedlák - fy Lime
224.66 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
44.12 €
úsek ochrany prírody Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
11.58 €
web stránka Odb.: Obec
Dod.: webex media
144.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
miestna komunikácia Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
10883.00 €
doprava Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
670.80 €
štrkodrva Odb.: Obec
Dod.: Poľana podielnícke družstvo Jarabina
2469.82 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-240.34 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
201.45 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
584.34 €
odvoz NO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
1467.96 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
109.78 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
287.88 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
604.10 €
prezentácia obce Odb.: Obec
Dod.: Peter Jurík - LISA
27.88 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
poklopy Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
631.20 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
456.60 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
765.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
184.95 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
593.57 €
nádoby na zimný posyp Odb.: Obec
Dod.: ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
1018.00 €
obrubník Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
8.64 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
238.08 €
vstupenky sociálny fond Odb.: Obec
Dod.: Divadlo Jonáša Záborského
24.00 €
kalendáre - úcta k starším Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
180.00 €
všeobecný materiál - voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
vlajka Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
15.00 €
všeobecný materiál - kanc.potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
237.40 €
výmena okapov dom smútku Odb.: Obec
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
4490.13 €
socha Florián Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
132.80 €
kovotlač Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
45.80 €
údržba náradia Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
155.45 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
153.84 €
všeobecný materiál - oprava budov Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
293.23 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
420.71 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
594.43 €
audit Odb.: Obec
Dod.: Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
reklamné služby Odb.: Obec
Dod.: Online zbierka fireim s.r.o.
200.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
63.15 €
poradca 2018 Odb.: Obec
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
prac. odev Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
70.90 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
242.09 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
Street workoutová zostava Odb.: Obec
Dod.: ENERCOM s.r.o.
4976.40 €
vystúpenie kapely Kandráčovcí Odb.: Obec
Dod.: Ľudová hudba Kandráčovci
600.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
51.88 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
626.00 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
870.50 €
vývoz objemného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
170.35 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
175.98 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
navijak - hasiči Odb.: Obec
Dod.: Prochoice s.r.o.
298.00 €
oprava fasády Odb.: Obec
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
8738.60 €
rekonštrukcia oceľovej krytiny dom smútku Odb.: Obec
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
4997.99 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
školenie základná príprava strojníkov Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
75.00 €
adaptér na naplňanie vakov - hasiči Odb.: Obec
Dod.: PUMPEG, s.r.o.
151.20 €
všeobecný materiál - hasiči Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2484.00 €
oprava vozíka v dome smútku Odb.: Obec
Dod.: Tatiana Baricová
119.64 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
135.90 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
765.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
554.96 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
155.29 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
oprava kanálu OcÚ, oprava tribúny TJ a.p. Odb.: Obec
Dod.: ERINI s.r.o.
1676.16 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
vývoz objemného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
175.53 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
578.00 €
materiál na opravu budovy TJ a pod. Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
760.34 €
všeobecný materiál - kanc.potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
90.84 €
občerstvenie Dni obce Odb.: Obec
Dod.: Emil Novysedlák - fy Lime
138.95 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
tlač letákov Odb.: Obec
Dod.: Marek Kriška - CompuArts
382.50 €
odvoz VOK KO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
157.13 €
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
230.00 €
4x mobilná toaleta Odb.: Obec
Dod.: Sanita a TECHNIKA s.r.o.
240.00 €
prenájom stanu Odb.: Obec
Dod.: BAMIDA s.r.o.
530.40 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
152.10 €
prenájom priestorov pri príležitosti ,,Dňa obce" Odb.: Obec
Dod.: Hotel Mladosť Lipany
270.00 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
stav. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
184.87 €
kovotlač Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
137.40 €
prenájom drevených stánkov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
21.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
elektromontážne práce Odb.: Obec
Dod.: Hrabčák Ladislav
421.99 €
prac. odev Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
70.90 €
prac. odev Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
449.42 €
vystúpenie kolektívu Čavargošov Odb.: Obec
Dod.: OZ -Tvoriví umelci Šariša
800.00 €
ozvučenie folklórnych slávností Odb.: Obec
Dod.: Grand Sound s.r.o.
800.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
569.97 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec
Dod.: Vladimír Janoš REHAP
127.44 €
Bezpečnostný projekt Odb.: Obec
Dod.: Richard Krajčík
100.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
24.30 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
26.72 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
mot. krovinorez Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
357.10 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
dunajský okruhliak Odb.: Obec
Dod.: J&T Garden s.r.o.
424.00 €
prenájom drevených stánkov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
6.00 €
drevorezba pre novokňaza Odb.: Obec
Dod.: Jaroslav Bujňák
400.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1537.98 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
24.30 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
155.29 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
145.64 €
vývoz objemného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
36.64 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
575.14 €
prehliadky plynových zariadení Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
146.34 €
zneškodnenie NO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
39.84 €
motorová kosačka Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
489.00 €
údržba kosačky Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
78.55 €
úprava spevnenej plochy a oplotenie cintorína Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
23400.00 €
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
141.45 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
210.89 €
dodávka reziva Odb.: Obec
Dod.: PIL-tel, s.r.o.
475.20 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
147.37 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
472.00 €
cateringová služba Odb.: Obec
Dod.: Peter Sontag
79.50 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
projekt Bicyklom za hranice Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
271.32 €
reprez. predmety Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
459.40 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
593.55 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
17.55 €
všeobecný materiál - kanc.potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
118.80 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
259.61 €
verejné obstarávanie cintorín Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
350.00 €
vodoinštalatérske práce na dome smútku Odb.: Obec
Dod.: Peter Kaperák
702.00 €
šenvižské noviny- tlač Odb.: Obec
Dod.: PE-PRESS, s.r.o.
256.00 €
preddavok ,,Bicyklom aj za hranice" Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
1006.96 €
rozbor vody Odb.: Obec
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
99.00 €
projektová dokumentácia stavby ,,Krásna Lúka, úprava spevnenej plochy a oplotenia pri cintoríne Odb.: Obec
Dod.: 4road DS s.r.o.
270.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
570.52 €
fixné náklady pri zhodnocovaní BRO Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
87.54 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
18.90 €
koordinácia aktivít RZ ZOHT Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
46.60 €
členské ZOHT Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
706.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
702.60 €
odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov Odb.: Obec
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
20.44 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
280.86 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-45.79 €
prekládka a napojenie kamery Odb.: Obec
Dod.: RIMI-Security s.r.o.
497.02 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
knihy Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
66.50 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
564.75 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
webová stránka Odb.: Obec
Dod.: webex media
0.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
20.25 €
update programového vybavenia agendy OcÚ Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
182.40 €
prístup smernice Odb.: Obec
Dod.: Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
0.00 €
doplnky ku klávesom Odb.: Obec
Dod.: HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.
250.00 €
servisný zásah Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
36.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
393.46 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
158.28 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
403.07 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec
Dod.: Prima banka
49.31 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
36.59 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
598.16 €
registratúrny denník Odb.: Obec
Dod.: L.Borzi - FVCC
45.00 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
910.75 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
mikrofón Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
48.98 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
128.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1144.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
17.55 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
servisné poplatky Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
200.50 €
kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
78.68 €
update programového vybavenia mzdy Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
74.64 €
nájom časti pozemku Odb.: Obec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
134.50 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
316.60 €
hlasenie kvality vyčistených odpadových vôd Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
audítorske služby Odb.: Obec
Dod.: Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
oprava svietidiel, vianočná výzdoba montár, demontáž Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
897.95 €
núdzové osvetlenie Dom smútku Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
179.72 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
369.40 €
doména www.krasnaluka.saris.eu Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
19.12 €
hasiace prístroje Odb.: Obec
Dod.: KODRETA ŠTEFANOV s.r.o.
127.44 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
216.40 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1003.60 €
projektová dokumentácua PBS - Dom smútku Odb.: Obec
Dod.: Ing. Beáta Hriňáková
240.00 €
práce na stavbe Krásna Lúka oprava poškodených asfaltov Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
9955.42 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
40.87 €
tlač občasníka Odb.: Obec
Dod.: PE-PRESS, s.r.o.
256.00 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
členské Odb.: Obec
Dod.: Združenie EUROVELO 11
20.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
17.55 €
Deň samosprávy Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
28.96 €
motorová píla Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
557.40 €
zber a odvoz použitého oleja Odb.: Obec
Dod.: ESPIK Group, s.r.o.
7.20 €
ochrans prírody a krajiny Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
11.54 €
objemný odpad Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
37.79 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
20.25 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
353.47 €
znalecký posudok Odb.: Obec
Dod.: Ing. Pavol Maťufka
286.00 €
výroba a montáž oceľových konštrukcií . nosná montáž mosta, zábradlia, prerábanie existujúceho zábradlia Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
3180.00 €
oprava - segnerove koleso Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
945.60 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
175.01 €
stolové kalendáre Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
79.50 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
589.52 €
nebezpečný odpad - vývoz Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
33.90 €
revízie - eletrina OcÚ, Dom nádeje, bleskozvod Odb.: Obec
Dod.: ESMI elektro s.r.o.
695.00 €
vianočné výzdoby Odb.: Obec
Dod.: ESMI elektro s.r.o.
995.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
727.00 €
elektroinštalačné práce pri oprave obecného rozhlasu Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
870.70 €
vypraco vanie projekto vej dokumentácie ,,Tržnica" Odb.: Obec
Dod.: Ateliér Sýkora a spol.
1800.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Detské ihrisko" Odb.: Obec
Dod.: Ateliér Sýkora a spol.
1800.00 €
nádoba na posyp Odb.: Obec
Dod.: AB-STORE s.r.o.
301.73 €
údržba prenosného ozvučenia Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
70.00 €
kamerová prehliadka kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: Ekosvip spol. r.o.
173.75 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
156.55 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
310.69 €
vianočné výzdoby Odb.: Obec
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
1562.17 €
obrubníky,cement a.p. Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
30.61 €
slovakregion.sk - prezentácia obce Odb.: Obec
Dod.: Peter Jurík - LISA
27.88 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
715.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
181.44 €
kancelárske potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
85.86 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
20.25 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
údržba kosačky, el. nožnice, aku skrutkovač Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
414.40 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
566.48 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
exteriérový informaný baner Odb.: Obec
Dod.: ADIN s.r.o.
180.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
226.60 €
náklady pri zhodnocovaní biolog. rozlož. odpadov Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
285.60 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
153.68 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
20.25 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
2020.85 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
610.85 €
obrubníky,cement a.p. Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
233.44 €
výfrez Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
986.76 €
výfrez Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
545.33 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
45.59 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
169.58 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
22.95 €
verejné obstarávanie Tržnica Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
kontajnery Odb.: Obec
Dod.: FEREX. s.r.o.
595.68 €
Krásna Lúka - úprava svahu Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
11929.24 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
185.94 €
vodoinštalatérske práce Odb.: Obec
Dod.: Peter Kaperák
311.00 €
Krásna Lúka - úprava svahu - vypracovanie súťažných podkladov Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
350.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
revízia hasiacich prístrojov Odb.: Obec
Dod.: Vladimír Janoš REHAP
52.23 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
stav. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
53.35 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
910.77 €
geotetické práce Odb.: Obec
Dod.: Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián
300.00 €
práce a materiál - Dom nádeje Odb.: Obec
Dod.: Peter Kaperák
701.00 €
geotetické práce Odb.: Obec
Dod.: Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián
160.00 €
práce na diele ,,Krásna Lúka - úprava poškodených asfaltov" Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
1397.76 €
spracovanie rozpočtu ,,Krásna Lúka-úprava svaahu" Odb.: Obec
Dod.: Ing. František Ondrej
40.00 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
147.17 €
prac. odev hasiči Odb.: Obec
Dod.: PROMETEUS-SL s.r.o.
1125.82 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
715.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1401.56 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
33.98 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
610.81 €
stav. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
174.38 €
zam. dlažba - chodník dole na moste Odb.: Obec
Dod.: STAV - MAJO s.r.o.
96.16 €
parková lavička 4 ks Odb.: Obec
Dod.: Alena Danišová - Sunny
660.00 €
spolufinancovanie projektu ,,Bicyklom za hranice" Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
193.49 €
bio medovka Markus Odb.: Obec
Dod.: BIOAPIS-SK VČELIA FARMA
120.00 €
kôš na odpadky Odb.: Obec
Dod.: SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
54.48 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
catering Odb.: Obec
Dod.: SLK - Catering, s.r.o.
128.00 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
85.08 €
nakladanie s triedeným odpadom Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
256.63 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
311.96 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
161.81 €
verejné obstarávanie oprava poškodcených asfaltov Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
400.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
geometrický plán Odb.: Obec
Dod.: Geograf Lipany s.r.o.
180.00 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
24.30 €
preprava železnej konštrukcie Odb.: Obec
Dod.: Miroslav Kaščák
115.20 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
30.98 €
kancelárske potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
89.06 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
602.77 €
prac. odev Odb.: Obec
Dod.: GOLITEX s.r.o.
52.80 €
bilancia skrývky ornice Odb.: Obec
Dod.: Ing. Júlia Zajoncová
60.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
37.73 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
nerezová lavička Odb.: Obec
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
430.56 €
nakladanie s triedeným odpadom Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
254.89 €
vývoz objemného odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
61.36 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
30.98 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1289.29 €
drevorezba obrazu Odb.: Obec
Dod.: Jaroslav Bujňák
200.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
575.70 €
pracovná cesta zástupcov samposprávy RZ ZMOS Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
121.00 €
projektová dokumentácia stavby Krásna Lúka - kanalizácia Odb.: Obec
Dod.: Ing. Marián Pekarovič
700.00 €
stav. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
281.66 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
46.18 €
prac. odev Odb.: Obec
Dod.: GOLITEX s.r.o.
393.76 €
obecný občasník Odb.: Obec
Dod.: PE-PRESS, s.r.o.
75.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
188.11 €
nakladanie s triedeným odpadom Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
323.86 €
režijné náklady k stravnému Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
21.60 €
všeobecný materiál požiarnici Odb.: Obec
Dod.: Miroslav Kaščák
534.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec
Dod.: PP COMP s.r.o.
95.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
715.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
30.98 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
611.96 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
261.77 €
Deň učiteľov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
71.50 €
reprezentačné Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
153.00 €
verejné obstarávanie ,,Detské ihrisko" Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
pneumatiky - hasičské auto Odb.: Obec
Dod.: Ing. Dušan Čanky - GUMEX Slovakia
874.18 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
vzorové dokumenty Odb.: Obec
Dod.: Odpadový hospodár, s.r.o.
60.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1254.23 €
odborná skúška plynového zariadenia Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
142.21 €
odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
248.95 €
režijné náklady k stravnému Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
21.60 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
30.98 €
oprava frézy Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
214.00 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
160.01 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
986.54 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
42.44 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
116.94 €
čistiace Odb.: Obec
Dod.: BRISTON s.r.o.
112.00 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-12.02 €
reprezentačné Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
445.90 €
režijné náklady k stravnému Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
16.20 €
update prog. vyb. agendy obecného úradu Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
222.00 €
vlajky Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
79.20 €
ruter Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
40.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
78.19 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
35.38 €
knihy Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
44.50 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
673.35 €
všeob. služby Odb.: Obec
Dod.: BriS Prešov, s.r.o.
100.00 €
publikácia Účtovné súvsťažnosti Odb.: Obec
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
25.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
117.24 €
verejné obstarávanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
1397.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
servisný poplatok Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
240.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
28.82 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
16.20 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
28.00 €
biol. roz. odpad - zhodnocovanie Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
83.54 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
317.25 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
693.21 €
členský príspevok ZOHT Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
714.00 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
2.54 €
nájom pozemku Odb.: Obec
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
134.50 €
koordinácia aktivít RZ Horná Torysa Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
47.12 €
update prog.vyb. MZDY Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
74.64 €
hlásenie kvality vyčistených odp. vôd Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
poplatok za doménu Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
19.12 €
rozpočet - rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec
Dod.: KAPAR s.r.o.
480.00 €
webstránka Odb.: Obec
Dod.: WEBEX MEDIA, s.r.o.
144.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
962.40 €
internet Odb.: Obec
Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
442.37 €
členský príspevok Odb.: Obec
Dod.: Združenie EUROVELO 11
20.00 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
70.73 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
161.16 €
odvoz komunálny odpad Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
699.26 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
24.65 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
1.57 €
práce mobilného zar. - biol.odpad Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
120.63 €
vytýčenie parcely KNE 755 Odb.: Obec
Dod.: Geodetická kancelária- Ing. Marián Kovalčík
312.00 €
materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
706.12 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
18.86 €
režijné náklady k stravnému Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
18.90 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec
Dod.: Prima banka
44.63 €
zhodnocovanie bilogického odpadu Odb.: Obec
Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
127.38 €
režijné náklady k stravnému Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
24.30 €
ortofotomapa Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
432.00 €
el. káble DHZ Odb.: Obec
Dod.: GLAstav s.r.o.
190.08 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
24.72 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
kalendáre Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
77.80 €
oprava svietidiel Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
1454.85 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
54.92 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
86.95 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
694.66 €
cateringová služba Odb.: Obec
Dod.: Peter Sontag
79.50 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: Inmg. Vladimír Andraščík
550.00 €
naklafanie a osadenie altánku Odb.: Obec
Dod.: Bartolomej Smetana
240.00 €
kamenivo Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
236.86 €
podujatie Deň samosprávy Odb.: Obec
Dod.: ZOHT - Združenie obci hornej Torysy
30.76 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
18.90 €
zákony 2016 Odb.: Obec
Dod.: Poradca s.r.o.
79.76 €
elektrina Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
kvalifikovaný systémový certifikát Odb.: Obec
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
cement Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
61.92 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
28.72 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
739.20 €
informačný portál Odb.: Obec
Dod.: Peter Jurík - LISA
27.88 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
716.81 €
príspevok pre spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
289.50 €
stravné Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
21.60 €
technologický servic ČOV Odb.: Obec
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
28.66 €
vývoz veľkoobjebový kontajner Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
275.18 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
1015.04 €
vodné,stočné Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
78.60 €
montáž svietidiel Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
392.04 €
oprava svietidiel Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
115.90 €
prenájom telocvične Odb.: Obec
Dod.: Stredná odborná škola
260.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
52.85 €
telefón Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
35.03 €
zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
drobný materiál, armatúry Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
354.00 €
materiál Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
1197.60 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
810.60 €
verejné obstarávanie Kučmanovský potok Odb.: Obec
Dod.: LEDAS, s.r.o.
1140.00 €
vývoz TKO Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
725.45 €
inštalácia rozvádzača verejného osvetlenia Odb.: Obec
Dod.: Hrabčák Ladislav
360.00 €
odvoz komunálny odpad Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
147.37 €
Fakturácia za stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
847.20 €
Fakturácia zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
Fakturácia za služby pevnej siete Dod.: Slovak Telecom
28.14 €
Fakturácia elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
Fakturácia knihy Dod.: Víťazoslav Fischer
45.50 €
Fakturácia Internet Dod.: LiveNET services s.r.o.
99.60 €
Fakturácia za zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
Fakturácia za kancelárske pomocky Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
34.42 €
Fakturácia za stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
918.00 €
Fakturácia za vyb. mzdy a štatistiky Dod.: Ifosoft
28.92 €
Fakturácia za technologický servis Dod.: Ján Mrug
104.60 €
Fakturácia za vystúpenie FS Šarišan Dod.: Zväz záujmových združení
1200.00 €
Fakturácia stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
918.00 €
Vystúpenie folklorného súboru Dod.: Mestské kultúrne stredisko
350.00 €
Fakturácia za Catering službu Dod.: Peter Sontag
196.00 €
Fakturácia za výrobu a tlač Dod.: Cofin, a.s.
171.00 €
Fakturácia za výrobu a tlač baner Dod.: Cofin, a.s.
156.00 €
Fakturácia za služby pevnej siete Dod.: Slovak Telecom
29.75 €
Fakturácia za umiestnenie pútača Dod.: Mesto Lipany
17.00 €
Fakturácia za technologický servis Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
Fakturácia za pracovné prostriedky Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
1026.17 €
Fakturácia za odvoz Dod.: Brantner Nova s.r.o.
672.19 €
Fakturácia za pracovné prostriedky Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
163.68 €
Fakturácia spol. úradovne 3.štvrťrok 2015 Dod.: Mesto Lipany
289.50 €
Almanach obce 2015 Dod.: DATATRADE s.r.o
28.60 €
Fakturácia zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
Fakturácia ČOV Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
Fakturácia za produkty Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
777.60 €
Fakturácia za dodávku kameniva Dod.: HT SH s.r.o.
311.84 €
Fakturácia odpad Dod.: Brantner Nova s.r.o.
146.21 €
Režijné náklady stravného Dod.: Základná škola s materskou školou
116.10 €
Stravné lístky Dod.: Základná škola s materskou školou
25.80 €
Režijné náklady stravného Dod.: Základná škola s materskou školou
17.55 €
Fakturácia pevná sieť Dod.: Slovak Telecom
25.62 €
Fakturácia vodárenská spoločnosť Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
69.17 €
Fakturácia drevených stánkov Dod.: Mesto Lipany
21.00 €
Fakturácia za vyhotovenie bezpečného projektu Dod.: Richard Krajčík
145.00 €
Fakturácia erbu obce Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
37.80 €
Fakturácia odpad Dod.: Brantner Nova s.r.o.
694.65 €
Fakturácia odpad Dod.: Brantner Nova s.r.o.
679.97 €
Režijné náklady stravného Dod.: Základná škola s materskou školou
83.70 €
Režijné náklady stravného Dod.: Základná škola s materskou školou
18.90 €
Fakturácia za mesiac 5/2015 strava Dod.: Základná škola s materskou školou
18.60 €
Fakturácia za pracovnú cestu zástupcov Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
129.00 €
Fakturácia zemný plyn Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
143.00 €
Fakturácia elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
Fakturácia pracovné oblečenie Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
362.95 €
Fakturácia odvoz nebezpečných odpadov Dod.: Brantner Nova s.r.o.
69.80 €
Re fond na podujatie učiteľov regionu Dod.: Mesto Lipany
100.00 €
Fakturácia za dodávku kameniva Dod.: HT SH s.r.o.
172.52 €
Fakturácia nákladov na podujatie Dod.: Mesto Lipany
100.00 €
Fakturácia odpad Dod.: Brantner Nova s.r.o.
69.80 €
Fakturácia pracovné oblečenie Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
362.95 €
Fakturácia elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1292.00 €
Fakturácia zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
464.40 €
Fakturácia zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
Fakturácia za služby pevnej siete Dod.: Slovak Telecom
28.10 €
Fakturácia o zbere odpadu Dod.: Brantner Nova s.r.o.
989.42 €
Fakturácia za kancelárska pomocky Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
84.19 €
Fakturácia pracovných strojov Dod.: Ján Mrug
665.30 €
Daňový modul Dod.: CLEERIO s.r.o.
300.00 €
Fakturácia za príspevok Dod.: Mesto Lipany
289.50 €
Fakturácia za technologický servis ČOV Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
235.90 €
Fakturácia betón Dod.: LIBET, s.r.o.
31.74 €
Režijné náklady stravného Dod.: Základná škola s materskou školou
17.55 €
Faktúra za prehliadku plynového zariadenia Dod.: Stanislav Slaninka
129.56 €
Fakturácia za služby pevnej siete Dod.: Slovak Telecom
26.11 €
Fakturácia o prenájme apríl 2015 Dod.: Brantner Nova s.r.o.
714.79 €
Režijné náklady k stravnému Dod.: Základná škola s materskou školou
21.60 €
Vyučtovanie vodné a stočné Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
12.58 €
Obraz prezidenta SR ramovaní Dod.: LIM PO, s.r.o.
59.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom technického zariadenia Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Splátkový kalendár Dod.: WEBEX MEDIA, s.r.o.
120.00 €
Zriadenie webovej aplikácie Dod.: webex media
348.00 €
Prevedená dodavka, montáž a oprava elektroinštalácie Dod.: Ján Baňas SIXI
659.44 €
Servisné poplatky Dod.: CLEERIO s.r.o.
600.00 €
Fakturácia za mesiac február Dod.: Brantner Nova s.r.o.
683.14 €
Fakturácia zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
Faktúra za služby pevnej siete Dod.: Slovak Telecom
25.66 €
Režijné náklady k stravnému Odb.: Obec
Dod.: Základná škola s materskou školou
12.15 €
Vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §9 Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
500.00 €
akrine na šanóny Odb.: Obec
Dod.: Matia Ján - El-Stol.
750.00 €
Update programu agendy OcÚ Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
222.00 €
technologický servis ČOV Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
235.90 €
faktúra za elektrinu Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
1292.00 €
Faktúra za zemný plyn Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
143.00 €
spoločné úradovne Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
289.50 €
vlajky Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
26.10 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
26.26 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
538.80 €
Správa programov IFOSOFT 2015 Dod.: BriS Prešov, s.r.o.
100.00 €
Fixné náklady pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov mobilným zariadením. Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
83.19 €
Členský príspevok pre ZOHT Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
711.00 €
Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa Dod.: Združenie obcí hornej Torysy
46.93 €
Režijné náklady k stravnému Dod.: Základná škola s materskou školou
16.20 €
Vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne za rok 2014 Dod.: Mesto Lipany
15.25 €
Vývoz TKO Dod.: Brantner Nova s.r.o.
723.39 €
Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
48.00 €
Faktúra za nájom pozemku Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
134.50 €
Update programového vybavenia Mzdy Dod.: Ifosoft
43.92 €
Publikácia ,,Miestna samospráva" Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
10.45 €
Kontrola formálnej stránky projektu - žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie Dod.: RamontBuilding, s.r.o.
450.00 €
Faktúra za tlačivá Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
43.78 €
Ročný poplatok za doménu Dod.: CBS spol, s.r.o.
19.12 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-640.03 €
Všeobecný materiál Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
58.14 €
Faktúra za elektrinu - finančné vysporiadanie Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-398.89 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
Výkopové práce pri čistení kalovej nádrže Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
99.00 €
Materiál a elektoinštalačné práce- vianočná výzdoba, oprava sdvietidiel Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
261.40 €
Faktúra za odber stravných lístkov Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
372.00 €