Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Počet obyvateľov obce k 31.12.2019 je 677. V roku 2019 nás navždy opustili 10 občania, narodilo na 8 detí, prisťahovalo sa 0 občanov a odťahovalo sa 16 občanov.

Obec Krásna Lúka leží v doline Kučmanského potoka, na ceste z Torysy do Plavnice, pod východnými výbežkami Levočských vrchov, v nadmorskej výške 545 m. Obec je súčasťou Prešovského kraja. Je osadená v krásnej prírodnej scenérii jednak údolím Torysy s množstvom vzácnych a liečivých rastlín, jednak lesným porastom.

Samotný pobyt na vidieku je pre určité cieľové skupiny turistov žiadaným a veľmi obľúbeným. Rozlohou lesnej pôdy a objemom drevnej hmoty sú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj lesného hospodárstva. Lesy sú ihličnaté.

V súčasnosti je v obci 170 obývaných rodinných domov, v ktorých žije  677 obyvateľov ( počet obyvateľov k 31.12.2019).

V obci je Základná škola, Kultúrny dom, Materská škola, Dom smútku, Regulačná stanica plynu a Obecný úrad, potraviny.

Na obecnom ihrisku sa nachádzajú aj šatne.

V obci je vodovodná sieť, má vlastný vodovod.

Osobnú autobusovú hromadnú dopravu prevádzkuje SAD.

Obec je napojená na elektrickú energiu, ktorej vlastníkom sieti sú VSE Košice. Obec je napojená na automatickú ústredňu.

Vybudovaný je miestny rozhlas .

Zdravotnícka starostlivosť pre občanov je poskytovaná formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Zdravotné stredisko Lipany.

V obci vyviera minerálny prameň.

Kultúrnymi pamiatkami obce sú gotický kostol z 13. storočia s renesančným oltárom a neskorogotickými sochami majstra Pavla z Levoče.

Rozvoju obce je potrebné venovať pozornosť vzhľadom k jej polohe a osídleniu. Obec má veľmi dobré, nie plne využité možnosti pre rozvoj. Jej veľkou šancou je rozvoj malého a stredného podnikania, vytváranie mini priemyselných parkov, rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky, založenie na miestnych špecifikách, kultúrnom a prírodnom dedičstve. Ich realizáciou sa podmieni možnosť využitia miestnej pracovnej sily.

Zvýšenú starostlivosť je potrebné venovať ochrane životného prostredia, pre zachovanie prírodných krás obce a príťažlivosť pre turistov.