Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Aktuality

Pozvánka 23. zasadnutie OZ 1

Pozvánka 23. zasadnutie OZ

Dátum: 11. 7. 2022

Pozvánka 23. zasadnutie OZ

Občasník ZŠsMŠ 2022 1

Občasník ZŠsMŠ 2022

Dátum: 14. 4. 2022

Občasník ZŠsMŠ 2022

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie 1

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie

Dátum: 15. 6. 2022

Do pozornosti Vám dávame aktualizáciu mobilnej aplikácie V OBRAZE, ktorá slúži vám - našim občanom, aby sme vás informovali o dianí obci.

Šenvižske noviny 12022 1

Šenvižske noviny 12022

Dátum: 14. 4. 2022

Občasník 12022

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi 1

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Dátum: 25. 3. 2022

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

nezabúdajme triediť 1

nezabúdajme triediť

Dátum: 25. 2. 2022

Nezabúdajme triediť!

#

Úroveň triedenia odpadov za rok 2021

Dátum: 22. 2. 2022

Výpočet triedenia odpadov za rok 2021

Sčítanie obyvateľov výsledky 1

Sčítanie obyvateľov výsledky

Dátum: 21. 2. 2022

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0418524671/OB

Demografia obce 2021 1

Demografia obce 2021

Dátum: 5. 1. 2022

Počet obyvateľov obce k 31.12.2021 je 641.

V roku 2021 sa narodilo 8 detí, 2 osoby sa prisťahovali.

Navždy nás opustilo 8 občanov, odsťahovalo sa 17 občanov.

Harmonogram zberu odpadov 1

Harmonogram zberu odpadov

Dátum: 5. 1. 2022

Zber odpadov 2022

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 21. 12. 2021

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

#

Informácie k dotáciam na stravu pre deti od 01.09.2021

Dátum: 22. 7. 2021

Informácia k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

#

Okresný úrad Kežmarok - reštitúcie

Dátum: 24. 6. 2021

Okresný úrad Kežmarok žiada reštituentov o čo najväčšiu možnú spoluprácu pri riešení reštitučnej agendy týkajúcej sa bývalého Vojenského obvodu...

#

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Dátum: 20. 5. 2021

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81...

#

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 15. 5. 2021

Sčítanie obyvateľov bolo ukončené. V obci sa sčítalo 646 obyvateľov, čo je 95,14 %. Touto cestou by sme sa radi poďakovali obyvateľov, ktorí sa zúčastnili...

#

Výzva - lesné pozemky

Dátum: 18. 3. 2021

Výzva - lesné pozemky

#

Úroveň triedenia odpadu

Dátum: 24. 2. 2021

Miera triedenia odpadu za rok 2020

#

Informácie pre chovateľov ošípaných

Dátum: 11. 2. 2021

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy – drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou.

#

Tlačivo 2 % OZ Šenviž

Dátum: 10. 2. 2021

Tlačivo 2 % OZ Šenviž

#

Virtuálny cintorín

Dátum: 22. 12. 2020

Virtuálny cintorín

#

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie

Dátum: 9. 12. 2019

Informácia 16.12.2020

#

DCOM

Dátum: 27. 7. 2017

DCOM

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…