Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Demografické údaje

rok

Počet obyvateľov k 31.12.

Prisťahovaní občania

Narodené deti

Úmrtia

Odsťahovanie

Sobáše

2018

696

5

4

2

8

11

2019

678

0

8

10

16

9

2020

656

3

7

10

22

6

2021

639

2

7

9

17

6

2022

630

3

2

7

7

12

 

Počet obyvateľov podľa veku dosiahnutého v roku 2022:

Do 17 rokov                                       109

Od 18 do 25 rokov                          79

Od 26 do 30 rokov                          61

Od 31 do 40 rokov                          65

Od 41 do 50 rokov                          107

Od 51 do 60 rokov                          90

Od 61 do 70 rokov                          66

Od 71 do 80 rokov                          59

Od 81 do 90 rokov                          12

Nad 91 rokov                                    0

 

Spolu v obci žije 299 žien a 331 mužov.

 

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…