Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní ulohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce.

Písomne možno oznámenie podať:
a) poštou na adresu: Obec Krásna Lúka,  082 73
b) doručiť osobne do podateľne obecného úradu, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe, alebo
c) doručiť osobne hlavnému kontrolórovi obce.
Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

Elektronickou poštou možno oznámenie podať na adresu zodpovednej osoby: "matfiak.vladimir@gmail.com. Táto elektronická adresa je dostupná nepretržite - oznámenie je možné podať 24 hodín denne.

Ústne možno oznámenie podať priamo zodpovednej osobe, a to v jej kancelárii počas pracovej doby.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.96 kB

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…