Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 5-2015 financovanie škôl

VZN č. 5-2015 financovanie škôl .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,89 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 2-2015 dane 2016

VZN č. 2-2015 dane 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,23 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,16 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č.2-2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

VZN č.2-2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,03 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 32016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a cenra voľného času a na čiastočnú úhr

VZN č. 32016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a cenra voľného času a na čiastočnú úhr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,23 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 12015 prevádzkový čas

VZN č. 12015 prevádzkový čas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,58 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,23 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 4-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,28 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Návrh VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,28 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,25 kB
Vložené: 17. 9. 2021
Zobrazené 21-30 z 30

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…