Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
kuka nádoby Odb.: Obec
Dod.: FEREX. s.r.o.
660.80 €
psychotesty vodič VRZ Odb.: Obec
Dod.: Psychosiciálne centrum
160.00 €
betónové akruže vykládka, doprava Odb.: Obec
Dod.: PREFA ORLOV s.r.o.
299.40 €
výkopové a zrovnavacie práce Odb.: Obec
Dod.: Peter Matia
324.00 €
veci pre hasičov Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2884.00 €
všeob. materiál - kanc., čistiace Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
141.71 €
proj. dok. výstavba VN,NN rozvody a trafostanice Odb.: Obec
Dod.: VodoKap-SK, s.r.o.
5940.00 €
vypracovanie proj. dok. - vodovod a kanalizácia Odb.: Obec
Dod.: VodoKap-SK, s.r.o.
5730.00 €
vypracovanie súťažných podkladov - prieskum trhu Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
500.00 €
revízia plynových zariadení Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
0.00 €
betón Odb.: Obec
Dod.: BetonGarone s.r.o.
414.72 €
všeob. mat. - stavebný Odb.: Obec
Dod.: TerMo, s.r.o.
121.97 €
tlačivá pre knižnicu Odb.: Obec
Dod.: ŠEVT
99.05 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
40.90 €
zimná údržba v roku 2020 Odb.: Obec
Dod.: Štefan Bujňák, Ranč na Zlatej hore
3600.00 €
tlačivá potvrdenia o pobyte Odb.: Obec
Dod.: Centrum polygrafických služieb
14.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
771.60 €
snehové reťaze Odb.: Obec
Dod.: PROTEUS-UNI s.r.o.
108.98 €
mzdová encyklopédia Odb.: Obec
Dod.: RELIA s.r.o.
59.40 €
výmena akumulátora - prenosné ozvučenie Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
70.00 €
kancelárske a čistaice potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
132.56 €
kancel. potreby pre voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
10.00 €
vertikálna žalúzia a uzamykateľná kľučka Odb.: Obec
Dod.: GLADIUS s.r.o.
174.80 €
hrnček s potlačou Odb.: Obec
Dod.: EPoS SB, s.r.o.
897.00 €
príruička pre obc e s príkladmi účtovania Odb.: Obec
Dod.: Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
51.60 €
geometrický plán Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
435.00 €
geometrický plán Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
2860.00 €
vstupenky na predstavenie Odb.: Obec
Dod.: Divadlo Jonáša Záborského
28.00 €
oprava a údržba existujúcej kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
7688.82 €
podľa cenovej ponuky - materiál pre požiarnikov Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
381.00 €
ozvučenie na podujatí Šenvižske leto Odb.: Obec
Dod.: RODU s.r.o.
750.00 €
vystúpenie FS Šambriňci Odb.: Obec
Dod.: Občianske združenie Šambriňci
250.00 €
vystúpenie ĽH Stana Baláža Odb.: Obec
Dod.: SB folk s.r.o.
1500.00 €
vystúpenie FS Sabinovčan Odb.: Obec
Dod.: Mestské kultúrne stredisko
500.00 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
30.11 €
všeob. materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
59.96 €
odťah motorového vozidla Odb.: Obec
Dod.: CL preprava s.r.o.
1.00 €
kuka nádoby Odb.: Obec
Dod.: FEREX. s.r.o.
514.80 €
inklinometrické meranie vrtov Odb.: Obec
Dod.: Geoexperts, spol. s.r.o.
380.00 €
skúška plynových zariadení Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
0.00 €
výškopis pozemkov Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
425.00 €
polohopis k pozemkom Odb.: Obec
Dod.: GEODUS s.r.o.
950.00 €
vypracovanie projektu na umiestnenie zrkadiel Odb.: Obec
Dod.: Váhoprojekt
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
759.60 €
práce strojom JCB Odb.: Obec
Dod.: Bajer Agro s.r.o.
76.80 €
prenájom nákl.mot. voz. - zber pneumatík Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
26.10 €
prenájom nákl.mot. voz. - prevoz skla Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
58.30 €
prenájom nákl.mot. voz. - prevoz kontajnera Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
13.80 €
vypracovanie smernice Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
150.00 €
kancelárke a čiastiace potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
186.83 €
kancelárske ppotreby na voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
25.00 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec
Dod.: FY LIME EN, s.r.o.
51.44 €
tlačivá k dani n nehn. Odb.: Obec
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
40.30 €
bravčové polovice Odb.: Obec
Dod.: Štefan Bujňák
417.15 €
prenájom stánkov Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
12.00 €
príves posýpací Odb.: Obec
Dod.: Gude Slovakia, s.r.o.
519.40 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec
Dod.: Ranč na Zlatej hore
30.00 €
zapracovanie GDPR na stránku obce Odb.: Obec
Dod.: webex media
96.00 €
verejné obstarávanie ,,Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
400.00 €
dodávka a montáž elektroinštalácie OcÚ, TJ, Dom nádeje Odb.: Obec
Dod.: Ján Baňas SIXI
4165.13 €
držiaky, skrutky na výzdoby Odb.: Obec
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
53.40 €
preplach kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
283.68 €
vianočné ozdoby Odb.: Obec
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
1623.84 €
tašky, perá, kovotlače Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
878.90 €
parapety na budovu na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: Peter Berdis
137.05 €
kancelárke a čiastiace potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
150.26 €
kancelárske ppotreby na voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
15.00 €
tlač šenvižských novín Odb.: Obec
Dod.: Tlačiareň H E I D Y s.r.o.
540.00 €
elektromontážne práce - ver. osvetlenie Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
1885.93 €
nábytok - šatne Odb.: Obec
Dod.: Peter Kušnír - stolárstavo
2843.00 €
telocvičné zariadenia Odb.: Obec
Dod.: SPORTIKA GROUP s.r.o.
1112.29 €
prístrešok na kameru - futbalové ihrisko Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
2473.00 €
futbalová striedačka Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
1980.00 €
stožiar na vlajky Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
2654.70 €
vlajky Odb.: Obec
Dod.: INTERKOV STEEL s.r.o.
214.20 €
mot. píla Odb.: Obec
Dod.: Ing. Peter Dzavík - Velotera
433.60 €
inžinierskogeologický prieskum Odb.: Obec
Dod.: GRECH Ján, RNDr.
10668.81 €
potreby pre hasičov Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
1614.13 €
kancelárke a čiastiace potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
68.70 €
stav. práce - ,,obslužné komunikácie" Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
3655.46 €
štrkodrva Odb.: Obec
Dod.: Poľana podielnícke družstvo Jarabina
643.19 €
hasičská súťaž- poháre Odb.: Obec
Dod.: Vladimir Gladiš, Globus
346.61 €
pivný set Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
924.00 €
elektromontážne práce - ver. osvetlenie Odb.: Obec
Dod.: Hrabčák Ladislav
664.80 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
235.20 €
preprava výložníkov Odb.: Obec
Dod.: FY LIME EN, s.r.o.
96.00 €
cyklomapy Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
1668.30 €
výložníky Odb.: Obec
Dod.: S.T.S. Nitra, spol. s.r.o.
1359.36 €
prenájom mobilnej toalety Odb.: Obec
Dod.: TLM trans, s.r.o.
162.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: Osobnyudaj.sk
42.00 €
led svetlá Odb.: Obec
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
17748.36 €
kanc. a čist. potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
37.85 €
revízia plynových zariadení Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
0.00 €
vypracovanie projektu- geologický prieskum Odb.: Obec
Dod.: GRECH Ján, RNDr.
360.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
744.00 €
poklop Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
144.00 €
spisový obal Odb.: Obec
Dod.: FVCC - RS
55.00 €
okná na budovu TJ Odb.: Obec
Dod.: Peter Berdis
3349.99 €
taška na plece - čerpanie SF Odb.: Obec
Dod.: Občianske združenie Valalská voda
100.00 €
kniha účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
26.00 €
služby kamerového vozidla Odb.: Obec
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
72.00 €
aerofoto jar/leto 2018 Odb.: Obec
Dod.: CBS spol, s.r.o.
132.00 €
čistiace a kanc. potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
110.00 €
oprava a údržba SNEHOVEJ FRéZY Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
200.00 €
armatúry Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
10.00 €
kancelárks potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
117.37 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
756.00 €
navijak - hasiči Odb.: Obec
Dod.: Prochoice s.r.o.
298.00 €
aDAPTéR PRE NAPLňANIE VAKOV . HASIčI Odb.: Obec
Dod.: PUMPEG, s.r.o.
151.20 €
servis vozíka v dome smútku Odb.: Obec
Dod.: Tatiana Baricová
119.64 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
541.76 €
opravu kanalizácie OcÚ, tribúny Odb.: Obec
Dod.: ERINI s.r.o.
1676.16 €
všeobecný materiál OcÚ Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
90.59 €
všeobecný materiál hasiči Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2484.04 €
oprava fasády na dome smútku Odb.: Obec
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
8738.60 €
rekonštrukcia oceľovej krytiny na dome smútku Odb.: Obec
Dod.: CESTY MOSTY s.r.o.
4997.99 €
tlač letákov Odb.: Obec
Dod.: Marek Kriška - CompuArts
382.50 €
prenájom 45 ks mobilná toaleta Odb.: Obec
Dod.: Sanita a TECHNIKA s.r.o.
240.00 €
prenájom párty stanu Odb.: Obec
Dod.: BAMIDA s.r.o.
530.40 €
kovotlač Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
137.40 €
elektromontážne práce na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: Hrabčák Ladislav
400.00 €
prac. odevy Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
70.90 €
prac. odevy Odb.: Obec
Dod.: JSM INVEST, s.r.o.
449.46 €
drevené stánky Odb.: Obec
Dod.: Mesto Lipany
21.00 €
vystúpenie folklórnej skupiny Čavargoše Odb.: Obec
Dod.: OZ -Tvoriví umelci Šariša
800.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1528.80 €
oprava a servis kosačky Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
0.00 €
prehliadka plynového odberného miesta Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
0.00 €
hranoly, dosky Odb.: Obec
Dod.: PIL-tel, s.r.o.
475.20 €
vodoinštalatérske práce - dom smútku Odb.: Obec
Dod.: Peter Kaperák
702.00 €
verejné obstarávanie na stavbu ,,Krásna Lúka - spevnená plocha a oplotenie pri cintoríne." Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
350.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
702.60 €
základný kurz strojníkov Odb.: Obec
Dod.: FLORIAN s.r.o.
75.00 €
spracovanie dokumentácie a rozpočtu na riešenie plochy pred cintorínom Odb.: Obec
Dod.: 4road DS s.r.o.
270.00 €
preloženie a zapojenie kamery Odb.: Obec
Dod.: RIMI-Security s.r.o.
500.00 €
knihy Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
66.50 €
elektronický prístup smernica Odb.: Obec
Dod.: Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
111.00 €
doplnky ku klávesom - som nádeje Odb.: Obec
Dod.: HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.
250.00 €
mikrofón k aparatúre pre miestny rozhlas Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
48.98 €
čistiace a kancelártske potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
78.74 €
oprava svietidiel, montáž a demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
897.95 €
núdzové osvetlenie Domu nádeje Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
179.72 €
hasiace prístroje Odb.: Obec
Dod.: KODRETA ŠTEFANOV s.r.o.
127.44 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1003.60 €
projektová dokumentaácia PBS . Dom smútku Odb.: Obec
Dod.: Ing. Beáta Hriňáková
240.00 €
registratúrny denník, spisové obaly Odb.: Obec
Dod.: L.Borzi - FVCC
40.00 €
motorová píla Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
557.40 €
znalecký posudok Odb.: Obec
Dod.: Ing. Pavol Maťufka
286.00 €
nosná kontrukcia mosta, prerábka zábradlia Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
3180.00 €
oprava segregove koleso Odb.: Obec
Dod.: KOVSTAV
945.60 €
oprava obecného rozhlasu Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
850.00 €
kamenivo- posyp Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
175.01 €
stolové kalendáre Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
79.50 €
revízia Dom nádeje, OcÚ, bleskozvod Odb.: Obec
Dod.: ESMI elektro s.r.o.
695.00 €
vianočná výzdoba Odb.: Obec
Dod.: ESMI elektro s.r.o.
995.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
750.00 €
oprava obecného rozhlasu Odb.: Obec
Dod.: Martin Bujňák - KAMEL
800.00 €
projektová dokumentácia Tržnica Odb.: Obec
Dod.: Ateliér Sýkora a spol.
1800.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec
Dod.: Ateliér Sýkora a spol.
1800.00 €
nádoba na posyp Odb.: Obec
Dod.: AB-STORE s.r.o.
301.73 €
údržba prenosného ozvučenia Odb.: Obec
Dod.: MK hlas, s.r.o.
70.00 €
kamerová prehliadka kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: Ekosvip spol. r.o.
173.75 €
vianočné ozdoby Odb.: Obec
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
1301.00 €
obrubník a.p. Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
30.62 €
kamenivo- posyp Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
96.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
85.84 €
údržba kosačky, aku skrutkovač, el. nižnice Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
415.00 €
exteriérový informačný banner Odb.: Obec
Dod.: ADIN s.r.o.
180.00 €
stav. materiál Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
53.26 €
polohopisné a výškopisné práce pre projekčné účely Odb.: Obec
Dod.: Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián
300.00 €
vytýčenie parcely KNC 755 Odb.: Obec
Dod.: Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián
160.00 €
práce a materiál - dom nádeje- prívod pitnej vody, OcÚ - prívod potrubia, výmena batérií Odb.: Obec
Dod.: Peter Kaperák
1012.00 €
spracovanie rozpočtu ,,Krásna Lúka - úprava svahu" Odb.: Obec
Dod.: Ing. František Ondrej
40.00 €
prac. odev - hasiči Odb.: Obec
Dod.: PROMETEUS-SL s.r.o.
1125.82 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1393.20 €
vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou ,,Krásna Lúka - úprava svahuú Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
350.00 €
bio medovka Odb.: Obec
Dod.: BIOAPIS-SK VČELIA FARMA
120.00 €
kôš na odpadky Odb.: Obec
Dod.: SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
54.48 €
catering Odb.: Obec
Dod.: SLK - Catering, s.r.o.
128.00 €
betón Odb.: Obec
Dod.: LIBET, s.r.o.
85.08 €
preprava železnej konštrukcie Odb.: Obec
Dod.: Miroslav Kaščák
96.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
89.68 €
montérková súprava 2ks Odb.: Obec
Dod.: GOLITEX s.r.o.
52.80 €
bilancia skrivky Odb.: Obec
Dod.: Ing. Júlia Zajoncová
60.00 €
nerezová lavička, gumová dlažba Odb.: Obec
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
430.56 €
parková lavička 4 ks Odb.: Obec
Dod.: Alena Danišová - Sunny
660.00 €
vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky s nízkou hodnotou Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
400.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1281.60 €
prac. odev Odb.: Obec
Dod.: GOLITEX s.r.o.
393.75 €
projektová dokumentácia ..Krásna Lúka - kanalizácia - prepojenie" Odb.: Obec
Dod.: Ing. Marián Pekarovič
700.00 €
porealizačné zameranie stavby Domu nádeje Odb.: Obec
Dod.: Geograf Lipany s.r.o.
180.00 €
reprezentačné Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
153.00 €
pneumatiky - hasičské auto Odb.: Obec
Dod.: Ing. Dušan Čanky - GUMEX Slovakia
874.16 €
vzorové dokumenty Odb.: Obec
Dod.: Odpadový hospodár, s.r.o.
60.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
1238.40 €
odborná skúškas plynového zariadenia Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Slaninka
0.00 €
optrava frézy Odb.: Obec
Dod.: Ján Mrug
214.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
116.38 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec
Dod.: BRISTON s.r.o.
112.00 €
reprezentačné Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
445.90 €
vlajky Odb.: Obec
Dod.: LIM PO, s.r.o.
79.20 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
72.00 €
správa programov Odb.: Obec
Dod.: BriS Prešov, s.r.o.
100.00 €
knihy Odb.: Obec
Dod.: Víťazoslav Fischer
44.50 €
kniha ,,Účtovné súvzťažnosti" Odb.: Obec
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
25.00 €
kancelárks potreby - voľby Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
10.09 €
všeobecný materiál Odb.: Obec
Dod.: Mária Kapallová - KAPAP
117.03 €
vypracovanie rozpočtu Odb.: Obec
Dod.: KAPAR s.r.o.
480.00 €
stravné lístky Odb.: Obec
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o.
962.40 €
zber a odvoz odpadu,zneškodnenie odpadu.vývoz VKO, triedený zber Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Ortofotomapa Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
360.00 €
programové vybavenie ,,Hlásenie" Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
0.00 €
Rekonštrukcia zdravotgechniky ZŠsMŠ - havarijný stav Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Fabian - PLUMBER
4862.47 €
programové vybavenie ,,Hlásenie" Dod.: Ifosoft
0.00 €
vypracov anie súťažných podkladov Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
500.00 €
tlačivá Odb.: Obec
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
39.13 €