Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Anna Teresa Grochpowická
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Patrik Bača
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Jozef NOvysedlák
0.00 €
Zámena pozemkov Odb.: Obec
Dod.: Ing. Anton Bujňák
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Marián Bujňák
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Slavena Molitoris
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Marián Bujňák
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Slavena Molitoris
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Ing. Tadeáš Kandráč
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Tomáč Janič
0.00 €
zber stavebného odpadu Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Mgr. Ondrej Kandráč
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Mária Kundrátová
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Marián Bujňák
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Mgr. Dušan Matija
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: POVMAR, s.r.o.
800.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec
Dod.: Ľuboš Sekerák
0.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec
Dod.: Slavena Molitoris
0.00 €
dotácia na DPO Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
dodávka stavebného materiálu Odb.: Obec
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
0.00 €
kúpa tovaru - kancelárske potreby, výpočtovú techniku. čistiace prostriedky Odb.: Obec
Dod.: Vladimir Gladiš, Globus
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Marián Bujňák
0.00 €
poskytutie NFP Odb.: Obec
Dod.: Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec
Dod.: Marián Bujňák
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec
Dod.: TJ Javorina
0.00 €
Oprava a údržba kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
7688.82 €
združenie Odb.: Obec
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
vydanie dôveryhodnej služby - certifikátu Odb.: Obec
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: POVMAR, s.r.o.
800.00 €
poskytnutie nenávratného fin. príspevku Odb.: Obec
Dod.: Ministerstvo životného prostredia
14641.64 €
lokálna nízkouhlíková stratégia Odb.: Obec
Dod.: Environmentálna energetická agentúra
12900.00 €
propagácia objednávateľa na podujatí ,, Šenvižske leto" Odb.: Obec
Dod.: HT SH s.r.o.
300.00 €
prenájom reklamnej plochy na ppodujatí ,,Šenvižske dni" Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
150.00 €
ozvučenie podujatia ,,Deň rodiny" Odb.: Obec
Dod.: Juraj Kruľák
150.00 €
dotácie pre Dobrovoľný hasičaský zbor Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
webstránka obce Krásna Lúka Odb.: Obec
Dod.: webex media
0.00 €
darovanie prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec
Dod.: Ministerstvo obrany SR
0.00 €
zabezpečenie ozvučenia Odb.: Obec
Dod.: Juraj Kruľák
100.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec
Dod.: TJ Javorina
2000.00 €
kosačka Odb.: Obec
Dod.: Mgr. Jozef Kanráč
1000.00 €
poskytovanie služieb spojených so zberom stavebného odpadu Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
0.00 €
každoročná kontrola detských ihrísk Odb.: Obec
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
0.00 €
súhlas Odb.: Obec
Dod.: MAPA Slovakia Digital. s.r.o.
0.00 €
prístup na server mapa slovakia digital Odb.: Obec
Dod.: MAPA Slovakia Digital. s.r.o.
500.00 €
dodatok k poskytovaniu služieb - vývoz odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
38124.42 €
zateplenie budovy na ihrisku Odb.: Obec
Dod.: ERINI s.r.o.
8515.87 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
30000.00 €
dodávka vody Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
zaevidovanie prippojenia na VK Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1500.00 €
audit Odb.: Obec
Dod.: Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
35.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec
Dod.: TJ Javorina
2000.00 €
Krásna Lúka - kanalizácie obce Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
1.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
zridenie vecného bremena v rámci stavby Krásna Lúka -kanalizácia - prepojenie kanalizácie Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb vývozu odpadov Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
dotaácia na poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Odb.: Obec
Dod.: Betánia Lipany, n.o.
600.00 €
verejná telkefónna služba Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
30.00 €
dotácia z rozpočtu PSK Odb.: Obec
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
drevený altánok Odb.: Obec
Dod.: Mikroregión Horná Torysa
700.00 €
realizácia reklamy počas Folklórnych slávností Odb.: Obec
Dod.: Slovdach, s.r.o.
100.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
realizácia reklamy počas Folklórnych slávností Odb.: Obec
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
300.00 €
dotácia hasišči Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
dotácie pre TJ Odb.: Obec
Dod.: TJ Javorina
2000.00 €
triedený zber na území obce Odb.: Obec
Dod.: ENVI-PACK. a.s.
0.00 €
realizácia stavebných prác ,,Krásna Lúka, úprava spevnenej ploch a oplotenia pri cintoríne" Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
23400.00 €
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Odb.: Obec
Dod.: Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
Krásna Lúka - kanalizácia Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť
550.00 €
pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec
Dod.: Datacenttrum - DEUS
0.00 €
realizácia stavebných prác ,,Krásna Lúka - úprava svahu" Odb.: Obec
Dod.: STAMONES, s.r.o.
11929.25 €
zhotovenie stavebného diela ,,Krásna Lúka - opravy poškodených asfaltov na miestnych komunikáciách Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
1397.76 €
zhotovenie stavebného diela ??Krásna Lúka- opravy poškodených asfaltov na miestnych kom,unikáciách" Odb.: Obec
Dod.: CBR s.r.o.
9955.41 €
kanalizácia Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
1.00 €
postúpenie práv investora na časti stavby ,,Krásna Lúka - Kanalizácia obce" Odb.: Obec
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
prevádzkovanie miestneho systému triedeného odpadu Odb.: Obec
Dod.: ENVI-PACK. a.s.
0.00 €
dotácie FK Javorina Odb.: Obec
Dod.: FK Javorina
1600.00 €
realizácia stavebných prác projekt ,,Tržnica" Odb.: Obec
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
78240.00 €
zber komunálneho odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
prevádzkovanie miestneho systému triedceného odpadu Odb.: Obec
Dod.: ENVI-PACK. a.s.
0.00 €
poskytnutie dotaácie na DPO Odb.: Obec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
,,Detské ihrisko,Krásna Lúka" Odb.: Obec
Dod.: INTERBAU s.r.o.
107922.24 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec
Dod.: Slovak Telecom
30.00 €
prevádzka IS DCOM Odb.: Obec
Dod.: Datacenttrum - DEUS
0.00 €
verejné obstarávanie ,,Tržnica Kráísna Lúka" Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
zákazka ,,Krásna Lúka - rekonštrukcia miestnych komunikácií" ll. etapa Odb.: Obec
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
102103.54 €
Mapový informačný systém Geosense Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
0.00 €
verejné obstarávanie,,Detské ihrisko Krásna Lúka." Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
verejné obstarávanie ,,Krásna Lúka - rekonštrukcia miestnych komunikácií" Odb.: Obec
Dod.: ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík
1300.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
150.00 €
Käúpa pozemku Odb.: Obec
Dod.: Ing. Helena Židuliaková
5.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec
Dod.: Ing. Vladimír Andraščík
400.00 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
58.80 €
Webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
0.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec
Dod.: CLEERIO s.r.o.
0.00 €
webstránka obce Odb.: Obec
Dod.: WEBEX MEDIA, s.r.o.
0.00 €
Oprava Zdravotgechniky ZŠsMŠ Krásna Lúka 142 Odb.: Obec
Dod.: Stanislav Fabian - PLUMBER
4862.47 €
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu Odb.: Obec
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
programové vysbavenie TREXIMA Odb.: Obec
Dod.: Ifosoft
39.60 €
extern ýprojektový manažment Odb.: Obec
Dod.: RamontBuilding, s.r.o.
26300.00 €