Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o úvere 700/274/2022

202316

450 640,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č.700/274/2022

202315

585 832,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Záložná zmluva

202314

47 502,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Záložná zmluva

202313

585 832,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

26. 5. 2023

zmluva o prenájme reklamnej plochy

202312

200,00 EUR

Brantner Nova

obec Krásna Lúka

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

202311

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

obec Krásna Lúka

18. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

202305

315,00 EUR

obec Krásna Lúka

Nádej n.o. - zariadenie opatrovateľskej služby

12. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

202308

2 900,00 EUR

obec Krásna Lúka

TJ Javorina

12. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

202307

100,00 EUR

obec Krásna Lúka

Klub chovateľov poštových holubov

12. 4. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

202310

Neuvedené

obec Krásna Lúka

Východoslovenská distribučná a.s.

12. 4. 2023

Kúpna zmluva

202309

1,00 EUR

obec Krásna Lúka

Východoslovenská distribučná a.s.

12. 4. 2023

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie

202306

1 000,00 EUR

obec Krásna Lúka

ZOSZV Krásna Lúka

15. 3. 2023

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.2021/40

202304

701 060,97 EUR

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

27. 2. 2023

Zmluva č. 0344/VSD/2023

202303

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

obec Krásna Lúka

27. 2. 2023

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

202302

Neuvedené

ESPIK

obec Krásna Lúka

12. 1. 2023

Kúpna zmluva

202301

Neuvedené

obec Krásna Lúka

Patrik Ridilla

13. 1. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

202205

276,00 EUR

obec Krásna Lúka

Jozef Fabián

20. 12. 2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

202234

44,00 EUR

obec Krásna Lúka

Margita Sekeráková

19. 12. 2022

zmluva o prevode výpočtovej techniky

202233

Neuvedené

Datacentrum

obec Krásna Lúka

16. 12. 2022

Zmluva o dodávke vody

202232

Neuvedené

Východoslovenská vodárenska spoločnosť

obec Krásna Lúka

8. 12. 2022

zmluva o dielo

202231

560,00 EUR

Peter Kandráč

obec Krásna Lúka

14. 11. 2022

Zmluva o dielo

202230

300,00 EUR štvrťročne

Jozef Kanuščák

obec Krásna Lúka

7. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

202229

1 200,00 EUR

RVM audit, s.r.o.

obec Krásna Lúka

24. 10. 2022

Záložná zmluva

202228

466 518,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

24. 10. 2022

Záložná zmluva

202227

47 502,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 56

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…