Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Aktuality

Pozvánka 19. zasadnutie OZ

Dátum: 1. 12. 2021

Pozvánka 19. zasadnutie OZ

Návrh rozpočtu na rok 2022

Dátum: 26. 11. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh dodatku 1/2021 k VZN č. 4/2016

Dátum: 26. 11. 2021

Návrh dodatku k VZN č. 4/2016

#

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krásna Lúka

Dátum: 28. 9. 2021

Výberové konanie - voľba hlavného kontrolóra

#

Informácie k dotáciam na stravu pre deti od 01.09.2021

Dátum: 22. 7. 2021

Informácia k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

#

Okresný úrad Kežmarok - reštitúcie

Dátum: 24. 6. 2021

Okresný úrad Kežmarok žiada reštituentov o čo najväčšiu možnú spoluprácu pri riešení reštitučnej agendy týkajúcej sa bývalého Vojenského obvodu...

#

Informácie k poskytovaniu stravy od 01.09.2021

Dátum: 24. 6. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Prešov a Sabinov od 21.06.2021 do odvolania.

#

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Dátum: 20. 5. 2021

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81...

#

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 15. 5. 2021

Sčítanie obyvateľov bolo ukončené. V obci sa sčítalo 646 obyvateľov, čo je 95,14 %. Touto cestou by sme sa radi poďakovali obyvateľov, ktorí sa zúčastnili...

#

Výzva - lesné pozemky

Dátum: 18. 3. 2021

Výzva - lesné pozemky

#

Pomoc obetiam násilia

Dátum: 18. 3. 2021

Bližšie informácie o pomoci obetiam násilia nájdete v priložených dokumentoch. Všetky informácie a kontakty sú dostupné na web stránke https://prevencia...

#

Úroveň triedenia odpadu

Dátum: 24. 2. 2021

Miera triedenia odpadu za rok 2020

#

Informácie pre chovateľov ošípaných

Dátum: 11. 2. 2021

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy – drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou.

#

Tlačivo 2 % OZ Šenviž

Dátum: 10. 2. 2021

Tlačivo 2 % OZ Šenviž

#

Virtuálny cintorín

Dátum: 22. 12. 2020

Virtuálny cintorín

#

Informácie COVID-19

Dátum: 11. 3. 2020

Informácie COVID-19

#

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie

Dátum: 9. 12. 2019

Informácia 16.12.2020

#

Tip na výlet

Dátum: 15. 8. 2017

Tip na výlet

#

DCOM

Dátum: 27. 7. 2017

DCOM

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…