Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81...

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“)

Od roku 2021 vzniká pre samosprávy tento zber.

Podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch  zaviesť a zabezpečiť vykonávanie zberu pre BRKO existujú viaceré výnimky.

Jednou z možností je nahradiť  tento zber  čestným prehlásením, že každá domácnosť v obci kompostuje vlastný odpad. Za domácnosť ho podpisuje jeden zástupca.  V prehlásení je uvedené, koľko obyvateľov v domácností býva, a že sa týka kompostovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Čestné prehlásenia sa aktualizujú každé tri roky a musia byť prístupné kontrolným orgánom.

Na základe výsledkov jednania združenia obcí pre separovaný zber aj naša obec chce uplatniť túto výnimku, nakoľko by to bola finančne najschodnejšia cesta a veríme, že každá domácnosť má svoje kompostovisko, kde tento odpad z domácnosti kompostuje. Čestné prehlásenia Vám budú doručené do Vašich poštových schránok a taktiež tlačivo nájdete na stránke obce. Čestné prehlásenie je potrebné vypísať a doručiť   späť na obec do 04.06.2021.

Pokiaľ občania nebudú súhlasiť s touto výnimkou, firma Brantner zavedie v našej obci zber BRKO, čo sa odzrkadlí na zvyšovaní poplatkov za vývoz odpadu.

Pokiaľ by musel byť v obci zavedený zver BRKO, budú k dispozícií nádoby, kde bude možné odpad vkladať bez akýchkoľvek sáčkov, tašiek a iných obalov.

Do kuchynského odpadu patrí:

šupky z čistenia ovocia a zeleniny,

pokazené nahnité ovocie a zelenina, potraviny po záruke bez obalov,

starý chlieb, pečivo, koláče, keksy,

ryža, cestoviny, zemiaky,

mäso, ryby, mliečne výrobky,

vajcia a škrupiny z vajec,

kávové a čajové zvyšky

Nepatria sem:

Tekutý odpad – polievky, omáčky, mlieko, voda

Použitý jedlý olej a tuky

Plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo vrátane obalov

Zelený odpad – tráva, lístie, konáre

Uhynuté zvieratá a exkrementy

Čestné vyhlásenie

Prílohy

2021-05-20-155901-__estn___vyhl__senie_k_BRO.pdf

2021-05-20-155901-__estn___vyhl__senie_k_BRO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,95 kB
Dátum vloženia: 20. 5. 2021 12:35
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2021 11:07
Autor:

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…