Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

VZN 1/2022

VZN č. 12022 o určení miesta a času zápisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529 kB
Vložené: 10. 2. 2022

Návrh VZN 12022

VZN o určení miesta a času zápisu - návrh 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,92 kB
Vložené: 10. 2. 2022

2021

VZN 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 42016 o miestnom poplatku za komunáílne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,16 kB
Vložené: 12. 12. 2021

2020

VZN 12021

VZN 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,1 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Príloha k VZN č. 12021

Príloha k VZN č. 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 587,94 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Dodatok č. 1 k VZN 12016

Dodatok č. 1 k VZN 12016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,07 kB
Vložené: 17. 9. 2021

2019

VZN o ochrannom pásme pohrebísk

VZN o ochrannom pásme pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 531,5 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,14 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 52019 o určení výšky dotácie

VZN č. 52019 o určení výšky dotácie .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,13 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Dodatok č. 120192 k VZN č. 42019

Dodatok č. 120192 k VZN č. 42019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,16 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Dodatok č. 120191 k VZN č. 12019

Dodatok č. 120191 k VZN č. 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,95 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Dodatok č. 12019 k VZN č. 42016

Dodatok č. 12019 k VZN č. 42016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,5 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN

VZN č. 4-2019 o určení miesta a čase zápisu

VZN č. 4-2019 o určení miesta a čase zápisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,73 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 3-2019 o určení školských obvodov

VZN č. 3-2019 o určení školských obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,04 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 2-2019 o podmienkach poskytovania dotácií

VZN č. 2-2019 o podmienkach poskytovania dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,18 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 1-2019 o sociálnych službách

VZN č. 1-2019 o sociálnych službách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,62 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 1-2016 o nakladaní s odpadmi

VZN č. 1-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,65 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č.4 2-015 o určení miesta a čase zápisu

VZN č.4 2-015 o určení miesta a čase zápisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,73 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č.3-2015 o miestnom poplatku

VZN č.3-2015 o miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,14 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 62015 o vylepovaní plagátov

VZN č. 62015 o vylepovaní plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,8 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 5-2015 financovanie škôl

VZN č. 5-2015 financovanie škôl .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,89 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 2-2015 dane 2016

VZN č. 2-2015 dane 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,23 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,16 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č.2-2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

VZN č.2-2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,03 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 32016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a cenra voľného času a na čiastočnú úhr

VZN č. 32016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a cenra voľného času a na čiastočnú úhr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,23 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 12015 prevádzkový čas

VZN č. 12015 prevádzkový čas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,58 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,23 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN č. 4-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,28 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Návrh VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN č. 5-2016 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,28 kB
Vložené: 17. 9. 2021

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,25 kB
Vložené: 17. 9. 2021

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…