Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 8. 2023

Kúpna zmluva

202322

Neuvedené

ZORA-NIMEX servis, s.r.o.

obec Krásna Lúka

11. 8. 2023

Kúpna zmluva

202323

4 800,00 EUR

obec Krásna Lúka

Peter Kaperák

24. 7. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0047-PRB/2022

202321

643 895,73 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

obec Krásna Lúka

24. 7. 2023

Kúpna zmluva

202320

1,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

obec Krásna Lúka

19. 6. 2023

Kúpna zmluva

202319

29,90 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec Krásna Lúka

12. 6. 2023

Zmluva o dodávke plynu

202318

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel

obec Krásna Lúka

12. 6. 2023

Zmluva o dodávke plynu

202317

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o úvere 700/274/2022

202316

450 640,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č.700/274/2022

202315

585 832,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Záložná zmluva

202314

47 502,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

31. 5. 2023

Záložná zmluva

202313

585 832,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

26. 5. 2023

zmluva o prenájme reklamnej plochy

202312

200,00 EUR

Brantner Nova

obec Krásna Lúka

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

202311

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

obec Krásna Lúka

18. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

202305

315,00 EUR

obec Krásna Lúka

Nádej n.o. - zariadenie opatrovateľskej služby

12. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

202308

2 900,00 EUR

obec Krásna Lúka

TJ Javorina

12. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

202307

100,00 EUR

obec Krásna Lúka

Klub chovateľov poštových holubov

12. 4. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

202310

Neuvedené

obec Krásna Lúka

Východoslovenská distribučná a.s.

12. 4. 2023

Kúpna zmluva

202309

1,00 EUR

obec Krásna Lúka

Východoslovenská distribučná a.s.

12. 4. 2023

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie

202306

1 000,00 EUR

obec Krásna Lúka

ZOSZV Krásna Lúka

15. 3. 2023

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.2021/40

202304

701 060,97 EUR

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

27. 2. 2023

Zmluva č. 0344/VSD/2023

202303

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

obec Krásna Lúka

27. 2. 2023

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

202302

Neuvedené

ESPIK

obec Krásna Lúka

12. 1. 2023

Kúpna zmluva

202301

Neuvedené

obec Krásna Lúka

Patrik Ridilla

13. 1. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

202205

276,00 EUR

obec Krásna Lúka

Jozef Fabián

20. 12. 2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

202234

44,00 EUR

obec Krásna Lúka

Margita Sekeráková

19. 12. 2022

zmluva o prevode výpočtovej techniky

202233

Neuvedené

Datacentrum

obec Krásna Lúka

16. 12. 2022

Zmluva o dodávke vody

202232

Neuvedené

Východoslovenská vodárenska spoločnosť

obec Krásna Lúka

8. 12. 2022

zmluva o dielo

202231

560,00 EUR

Peter Kandráč

obec Krásna Lúka

14. 11. 2022

Zmluva o dielo

202230

300,00 EUR štvrťročne

Jozef Kanuščák

obec Krásna Lúka

7. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

202229

1 200,00 EUR

RVM audit, s.r.o.

obec Krásna Lúka

24. 10. 2022

Záložná zmluva

202228

466 518,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

24. 10. 2022

Záložná zmluva

202227

47 502,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

5. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

202226

19 130,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

obec Krásna Lúka

5. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

202225

193 230,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

obec Krásna Lúka

21. 9. 2022

Zmluva o úvere

202224

36 540,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

21. 9. 2022

Zmluva o úvere

202223

358 860,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Krásna Lúka

23. 9. 2022

Kúpna zmluva

202222

Neuvedené

obec Krásna Lúka

Miroslav Andraščík

21. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

202221

1 000,00 EUR

obec Krásna Lúka

OZ Šenviž

15. 8. 2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

202220

2 560,00 EUR

obec Krásna Lúka

Jozef Fabián

29. 7. 2022

Darovacia zmluva

202219

Neuvedené

MVSR

obec Krásna Lúka

29. 7. 2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

202218

3 780,00 EUR

obec Krásna Lúka

Patrik Ridilla

21. 7. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

202217-01

Neuvedené

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

12. 7. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 2021/40 zo dňa 13.10.2021

202217

Neuvedené

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

6. 7. 2022

zmluva o prenájme reklamnej plochy

202216

150,00 EUR

obec Krásna Lúka

Brantner Nova

6. 7. 2022

zmluva o dielo

202215

300,00 EUR

PeterAntol

obec Krásna Lúka

6. 7. 2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

142022-01

Neuvedené

obec Krásna Lúka

Marek Bujňák

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

142022

260,00 EUR

obec Krásna Lúka

Marek Bujňák

10. 6. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

132022

850,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec Krásna Lúka

26. 5. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

122022

Neuvedené

DEUS

obec Krásna Lúka

25. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

102022-01

584 279,95 EUR celková cena

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

23. 5. 2022

Kúpna zmluva

112022

1,00 EUR

DAMES s. r.o.

obec Krásna Lúka

23. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

102022

Neuvedené

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

10. 5. 2022

Zmluva č. 3220817

092022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

obec Krásna Lúka

23. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

082022

2 700,00 EUR dvetisícsedemstvo eur

TJ Javorina

obec Krásna Lúka

22. 2. 2022

zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

072022

Neuvedené

CBR s.r.o.

obec Krásna Lúka

22. 2. 2022

dodatok č. 2 k dohode o pristúpení l Rámcovej dohode

062022

Neuvedené

Brantner Nova

obec Krásna Lúka

16. 2. 2022

Darovacia zmluva

022022

Neuvedené

ŠÚ SR

obec Krásna Lúka

3. 1. 2022

zmluva o pripojení

012022

Neuvedené

SPP - distibúcia

obec Krásna Lúka

14. 2. 2022

zmluva o prepojení

052022

150,00 EUR sto päťdesiat eur

Galileo

obec Krásna Lúka

14. 2. 2022

Nájomná zmluva

042022

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

Kušnírová Veronika

obec Krásna Lúka

14. 2. 2022

Nájomná zmluva

032000

15,00 EUR pätnásť

Kušnírová Veronika

obec Krásna Lúka

30. 12. 2021

zmluva o dielo

202138

800,00 EUR osemstvo eur

Jozef Kušnír

obec Krásna Lúka

25. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

202137

1 100,00 EUR tisíc sto eur

POVMAR, s.r.o.

obec Krásna Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…