Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 2021/40 zo dňa 13.10.2021

202217

Neuvedené

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

6. 7. 2022

zmluva o prenájme reklamnej plochy

202216

150,00 EUR

obec Krásna Lúka

Brantner Nova

6. 7. 2022

zmluva o dielo

202215

300,00 EUR

PeterAntol

obec Krásna Lúka

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

142022

260,00 EUR

obec Krásna Lúka

Marek Bujňák

10. 6. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

132022

850,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec Krásna Lúka

26. 5. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

122022

Neuvedené

DEUS

obec Krásna Lúka

25. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

102022-01

584 279,95 EUR celková cena

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

23. 5. 2022

Kúpna zmluva

112022

1,00 EUR

DAMES s. r.o.

obec Krásna Lúka

23. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

102022

Neuvedené

EKO SVIP s. r. o.

obec Krásna Lúka

10. 5. 2022

Zmluva č. 3220817

092022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

obec Krásna Lúka

23. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

082022

2 700,00 EUR dvetisícsedemstvo eur

TJ Javorina

obec Krásna Lúka

22. 2. 2022

zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

072022

Neuvedené

CBR s.r.o.

obec Krásna Lúka

22. 2. 2022

dodatok č. 2 k dohode o pristúpení l Rámcovej dohode

062022

Neuvedené

Brantner Nova

obec Krásna Lúka

16. 2. 2022

Darovacia zmluva

022022

Neuvedené

ŠÚ SR

obec Krásna Lúka

3. 1. 2022

zmluva o pripojení

012022

Neuvedené

SPP - distibúcia

obec Krásna Lúka

14. 2. 2022

zmluva o prepojení

052022

150,00 EUR sto päťdesiat eur

Galileo

obec Krásna Lúka

14. 2. 2022

Nájomná zmluva

042022

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

Kušnírová Veronika

obec Krásna Lúka

14. 2. 2022

Nájomná zmluva

032000

15,00 EUR pätnásť

Kušnírová Veronika

obec Krásna Lúka

30. 12. 2021

zmluva o dielo

202138

800,00 EUR osemstvo eur

Jozef Kušnír

obec Krásna Lúka

25. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

202137

1 100,00 EUR tisíc sto eur

POVMAR, s.r.o.

obec Krásna Lúka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-245 z 245

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…