Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Informácie pre chovateľov ošípaných

Informácie pre chovateľov ošípaných

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy – drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa §8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje

Fyzickým osobám: chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpením majiteľom

Opatrenia

Na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v infikovanej oblasti s aktívnym monitoringom.

Za týmto účelom RVPS Prešov:

A. Vymedzuje infikovanú oblasť v súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej populácií na Slovensku v roku 2021:

- celý okres Prešov

- celý okres Sabinov

B. V infikovanej oblasti afrického moru ošípaných sa nariaďuje:

 1. Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov zvierat do spracovateľského podniku.

2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS Prešov (tel.:051/7493650, 051/7711124, 051/7711128).

 3. Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS Prešov.

4. Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných.

5. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov ani s diviačou zverou.

 6. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými, osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

 7. Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

8. Zákaz skrmovania čerstvého obilia a zeleného krmiva

9. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.

 10. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.

11. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a návštevníkov pred vstupom do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

 12. Zákaz vstupu do chovu (stajne) nepovolaným osobám a vozidlám.

13. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

 14. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.

15. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS Prešov (tel.:051/7493650, 051/7711124, 051/7711128) najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním

Mimoriadne núdzové opatrenia

Registráciu chovu - farmy

Žiadosť o registráciu chovu

Žiadosť o registráciu chovu

Opatrenia pre rok 2021

Prílohy

2021-08-13-100459-__as___Mimoriadnych_n__dzov__ch_opatren___t__kaj__ca_sa_chovate__ov_o____pan__ch_v.docx

2021-08-13-100459-__as___Mimoriadnych_n__dzov__ch_opatren___t__kaj__ca_sa_chovate__ov_o____pan__ch_v.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,43 kB

2020-10-15-084740-Priloha_c._3_Registracia_chovu_-_Farmy_HZ.pdf

2020-10-15-084740-Priloha_c._3_Registracia_chovu_-_Farmy_HZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,85 kB

2020-10-15-084719-Priloha_c._2_Ziadost_o_registraciu_chovu_12_2018_1_.docx

2020-10-15-084719-Priloha_c._2_Ziadost_o_registraciu_chovu_12_2018_1_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,39 kB

2020-10-15-084705-Priloha_c._2_Ziadost_o_registraciu_chovu_12_2018.docx

2020-10-15-084705-Priloha_c._2_Ziadost_o_registraciu_chovu_12_2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,91 MB

2021-02-11-090813-Opatrenia_-_o____pan__.docx

2021-02-11-090813-Opatrenia_-_o____pan__.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,18 kB
Dátum vloženia: 11. 2. 2021 12:04
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2021 11:07
Autor:

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…